Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
82 người đã bình chọn
1679 người đang online

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Mười Ba khóa XXII

Đăng ngày 14 - 03 - 2018
100%

Chiều 6/3, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ Mười Ba, khóa XXII (hội nghị bất thường). Đến dự có đại diện Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Đồng chí Trương Văn Lịch – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

              Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưỡng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Kế hoạch nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết để quán triệt, triển khai nghiêm túc, sâu sắc, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất và quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ; quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH TW Đảng khóa XII phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở “Tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả”; các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình, thời gian phù hợp và đạt hiệu quả cao.

             Để thực hiện nội dung việc sắp xếp tổ chức bộ máy “Tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, khi có chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh, từ năm 2018, cấp ủy, chính quyền huyện  xây dựng phương án, kế hoạch tiến hành hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện; trong tháng 3/2018, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; đồng thời tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

           Phát biểu ý kiến thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH TW Đảng, khóa XII; đồng thời, phân tích, làm rõ những vấn đề vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH TW Đảng khóa XII.

           Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Văn Lịch – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Nội dung Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" đề cập đến nhiều vấn đề cấp bách, có phạm vi tác động sâu rộng tới các cấp, các ngành, mọi đối tượng trong xã hội. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt, là các đồng chí đứng đầu cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nắm vững các nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Cùng với đó, đồng chí Trương Văn Lịch – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện việc tổ chức sáp nhập thôn, bản và khu phố và nhất thể hóa Bí thư kiêm trưởng thôn trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quy hoạch, tổ chức, điều động, luôn chuyển cán bộ đúng quy định.

          Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Hạ Trung vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020./.

 

          Thực hiện: Văn An 

<

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu tại huyện Bá Thước(29/08/2018 8:49 SA)

Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khóa XXII, nhiệm kỳ 2015...(29/08/2018 8:30 SA)

Kỳ họp thứ bảy HĐND khóa XXI(29/08/2018 8:23 SA)

Lễ an táng hài cốt các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm(18/08/2018 7:09 SA)

Lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập Châu Tân Hoá, nay là huyện Bá Thước(07/08/2018 10:06 SA)

BÀI TUYÊN TRUYỀN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ(06/07/2018 2:42 CH)

Bá Thước sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và tổng kết công tác thi đua khen...(29/03/2018 2:26 CH)

Phiên họp thường kỳ tháng 3 UBND huyện(29/03/2018 2:22 CH)