Lãnh đạo UBND huyện Bá Thước

100%

Đ/c Ngọ Đình Hải

 Phó Bí thư huyện Ủy - Chủ tịch UBND huyện Bá Thước

Mail: haind.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

 

Đ/c Lò Văn Thắng 

Huyện Ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước

SĐT: 0987704469

Mail: thanglv.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

 

 

Đ/c Mai Hữu Phúc

Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện

Mail: phucmh.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

 

Đ/c Lê Quang Huy

Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

Mail: huylq.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
176 người đã bình chọn
°
509 người đang online