Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1469/UBND-VP 21/06/2022 V/v Ủy quyền điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước.
2321/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Bồng, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2319/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Chảy Kế, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2323/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Đòn, xã Lương Nội, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2320/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Đòn, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2318/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư số 1 thôn Vèn, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2322/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư số 2 thôn vèn, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
189/QĐ-UBND 10/01/2022 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Điểm dân cư thôn Chiềng Lẫm, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
1/TB-UBND 05/01/2022 Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2021
191/TB-UBND 01/12/2021 Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2021
187/TB-UBND 24/11/2021 Thông báo khai mạc tuyển dụng viên chức 2021
184/TB-HĐXT 21/11/2021 Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức Giáo dục năm 2021
183/TB-UBND 11/11/2021 Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức giáo dục 2021
4774/QĐ-UBND 09/11/2021 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Bá Thước năm 2021
179/TB-UBND 08/11/2021 Lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất mặt bằng số 01 tại khu phố Vận Tải, thị trấn Càng Nàng, huyện Bá Thước
1 2 3