Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1507 05/11/2019 V/v đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke
1496/UBND-NV 04/11/2019 V/v đính chính thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2019
146/TB-UBND 29/10/2019 V/v tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
24/PA-UBND 29/10/2019 Phương án Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
146/TB-UBND 29/10/2019 V/v tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
132/TB-UBND 03/10/2019 V/v lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (thôn Thung Tâm, xã Ái Thượng)
131/TB-UBND 03/10/2019 V/v lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (thôn Trung Thủy, xã Lương Trung)
2691/QĐ-UBND 23/09/2019 V/v phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi năm 2019 theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ
2692/QĐ-UBND 23/09/2019 V/v công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi
2688/QĐ-UBND 20/09/2019 V/v phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ bò cái giống do Tập đoàn công nghệ viễn thông Quân đội tài trợ tại huyện Bá Thước năm 2019, 2020
2610/QĐ-UBND 19/09/2019 V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng, năm học 2019 - 2020
2611/QĐ-UBND 19/09/2019 V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện hỗ trợ làm nhà tặng hộ nghèo của Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội tại huyện Bá Thước theo Nghị quyết 30 a, giai đoạn 2019 - 2020
122/TB-UBND 03/09/2019 Kết quả trúng tuyển và ký hợp động viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2019
2326/QĐ-UBND 03/09/2019 Về việc sáp nhập Trường Tiểu học Điều Quang 1 vào Trường Tiểu học Điền Quang 2 và đổi tên thành Trường Tiểu học Điền Quang
111/TB-UBND 15/08/2019 Lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (thôn Ấm, xã Cổ Lũng)
1 2 3