Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/TB-HĐXT 08/03/2023 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước
25/KH-UBND 16/02/2023 Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
487/QĐ-UBND 15/02/2023 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Bá Thước
1712-KH/HVCTQG 31/01/2023 Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn huyện
90/TB-UBND 26/10/2022 Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện Bá Thước năm 2022
49/TB-UBND 27/06/2022 Xét tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Bá Thước
1469/UBND-VP 21/06/2022 V/v Ủy quyền điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước.
2321/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Bồng, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2319/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Chảy Kế, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2323/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Đòn, xã Lương Nội, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2320/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Đòn, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2318/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư số 1 thôn Vèn, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2322/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư số 2 thôn vèn, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
189/QĐ-UBND 10/01/2022 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Điểm dân cư thôn Chiềng Lẫm, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
1/TB-UBND 05/01/2022 Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2021
1 2 3 4 
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
132 người đã bình chọn
403 người đang online