Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
477/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Trang trại chăn nuôi lợn tại xã Điền Thượng, huyện Bá Thước
392/UBND-NV 07/02/2024 V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ đối với các trường công lập thuộc UBND huyện Bá Thước.
7/TB-UBND 23/01/2024 Về việc xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên năm 2024 theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ
169/QĐ-UBND 15/01/2024 Công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bá Thước
5024/QĐ-UBND 27/12/2023 Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
110/TB-BQLDA 14/12/2023 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện năm 2023
4547/QĐ-UBND 30/11/2023 Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035
3713/QĐ-UBND 09/11/2023 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu vực thực hiện dự án Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
52/TB-HĐXT 26/09/2023 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2023
3191/QĐ-UBND 26/09/2023 Công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước
41/TB-HĐXT 18/09/2023 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Bá Thước
42/TB-HĐXT 18/09/2023 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức Giáo dục huyện Bá Thước năm 2023
3120/QĐ-UBND 18/09/2023 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Bá Thước
2782/QĐ-UBND 19/08/2023 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực thực hiện dự án Sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân thôn La Ca, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước
2781/QĐ-UBND 19/08/2023 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước
1 2 3 4 5 
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
170 người đã bình chọn
°
2191 người đang online