• Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân mà còn tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Song, với tinh thần quyết tâm vượt khó, các doanh nghiệp ở huyện miền núi Bá Thước vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, nhằm ổn định sản xuất, kinh doanh và đảm bảo việc làm cho người lao động.

1 
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
170 người đã bình chọn
°
1777 người đang online