Di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn huyện Bá Thước được công nhận cấp tỉnh

Đăng ngày 03 - 09 - 2019
100%

DANH SÁCH

Di tích lịch sử, danh thắng được công nhận cấp tỉnh

 

 

Stt

Tên di tích, danh thắng

Địa điểm

Quyết định công nhận

Ghi chú

1

Di tích đồn Cổ Lũng, sân bay Cổ Lũng

Xã Cổ Lũng

QĐ số 69/QĐ-UBND ngày 10/01/2005

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

2

Di tích khảo cổ học Mái đá Điều

Xã Hạ Trung

QĐ số 69/QĐ-UBND ngày 10/01/2005

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

3

Di tích lịch sử Hang Thiết Ống

Xã Thiết Ống

QĐ số 166/QĐ-UBND ngày 12/01/2006

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

4

Di tích thắng cảnh thác Muốn

Xã Điền Quang

QĐ số 3837/QĐ-UBND ngày 27/12/2006

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

5

Di tích lịch sử Đền thờ  Quận công Hà Công Thái

Xã Điền Trung

QĐ số 4075/QĐ-UBND ngày 09/12/2011

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

6

Di tích danh lam thắng cảnh Hang cá thần Mường Ký

Xã Văn Nho

QĐ số 412/QĐ-UBND ngày 31/01/2013

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

7

Di tích khảo cổ học Hang Làng Tráng

Xã Lâm Xa

QĐ số 4788/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

8

Di tích danh lam thắng cảnh Thác Hiêu

Xã Cổ Lũng

QĐ số 180/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

9

Di tích Danh lam thắng thắng cảnh Hang nước, Hang Bụt

Xã Điền Hạ

QĐ số 410/QĐ-UBND ngày 25/01/2019

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

 

 • Di tích: 01 (đồn Cổ Lũng, sân bay Cổ Lũng)
 • Di tích lịch sử: 02 (hang Thiết Ống, Đền thờ Quận công Hà Công Thái)
 • Di tích khảo cổ học: 02 (Mái đá Điều, hang Làng Tráng)
 • Di tích danh lam thắng cảnh: 04 (thác Muốn, hang cá thần Mường ký, thác Hiêu,  hang Nước – hang Bụt)

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn huyện Bá Thước được công nhận cấp tỉnh(03/09/2019 4:48 CH)

  Tập huấn kỹ năng nấu ăn và phục vụ khách ăn uống trong kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân(09/10/2018 10:12 SA)

  Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông(04/04/2018 9:24 SA)

  Di tích khảo cổ Mái Đá Điều, xã Hạ Trung, Bá Thước(23/11/2017 2:20 CH)

  Lễ hội Mường Khô,Bá Thước(23/11/2017 2:05 CH)

  Danh thắng Thác Muốn thuộc xã Điền Quang (hay còn gọi là thác Mơ), Bá Thước(23/11/2017 1:56 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  162 người đã bình chọn
  °
  3513 người đang online