Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Lãnh đạo UBND huyện Bá Thước

100%

 

 

 

 Đ/c Lò Văn Thắng 

Huyện Ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước

SĐT: 0987704469

Mail: thanglv.bathuoc@thanhhoa.gov.vn