Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Lãnh đạo UBND huyện Bá Thước

100%

Đ/c Võ Minh Khoa Phó Bí thư huyện Ủy - Chủ tịch UBND huyện Bá Thước

Mail: khoavm.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

 

Đ/c Lò Văn Thắng 

Huyện Ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước

SĐT: 0987704469

Mail: thanglv.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

 

 

Đ/c Ngọ Đình Hải

Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện

Mail: haind.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

 

Đ/c Lê Quang Huy

Huyện Ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện

Mail: huylq.bathuoc@thanhhoa.gov.vn