Phổ biến kiến thức cho 169 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bá Thước

Đăng ngày 20 - 04 - 2023
100%

Sáng 20-4, tại xã Ái Thượng, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND huyện Bá Thước tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức cho 169 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bá Thước năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đình Hảo, Trưởng phòng Dân tộc huyện. Đồng chí Cầm Bá Tường, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh khai mạc hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Cầm Bá Tường, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa khai mạc hội nghị.

Trong thời gian 2 ngày tham gia tập huấn (20 và 21-4-2023), các đại biểu được Báo cáo viên Ban Dân tộc, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh truyền đạt các chuyên đề: Giới thiệu Luật phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền Luật Khiếu nại; giới thiệu Luật Tố cáo; tìm hiểu một số quan điểm mới Luật Trẻ em năm 2016; giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; một số nội dung cơ bản Luật An ninh mạng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng năm 2018; phát huy vai trò Người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc triển khai trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Qua tập huấn, nhằm bổ sung, trang bị thêm kiến thức pháp luật về một số chính sách dân tộc được thực hiện trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Từ đó giúp Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bá Thước tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con trong thôn, bản thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Văn An

<

Tin mới nhất

Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho công chức, viên chức, cán bộ thôn, bản, thuộc nhóm đối tượng...(08/09/2023 2:54 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bá Thước tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các Tổ chức...(29/07/2023 4:15 CH)

Bồi dưỡng, phổ biến kiến thức “Truyền thông giảm nghèo về thông tin”(12/05/2023 10:31 SA)

Phổ biến kiến thức cho 169 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bá Thước(20/04/2023 3:40 CH)

Tập huấn giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân xã Thành Sơn(30/03/2023 4:36 CH)

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 300 Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật huyện Bá Thước(30/03/2023 3:06 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
147 người đã bình chọn
1664 người đang online