Bồi dưỡng, phổ biến kiến thức “Truyền thông giảm nghèo về thông tin”

Đăng ngày 12 - 05 - 2023
100%

Thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, sáng 12-5, UBND huyện tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, phổ biến kiến thức “Truyền thông giảm nghèo về thông tin” cho 135 cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức 21 xã, thị trấn trong huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Trương Văn Minh, Trưởng phòng Văn hoá, Thông tin huyện khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Trung tâm Viễn thông Cẩm Thuỷ - Bá Thước; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và Phòng Văn hoá - Thông tin huyện truyền đạt các nội dung kiến thức về: Mục tiêu, mô hình chuyển đổi số cấp xã; các giải pháp đáp ứng mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã. Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2020-2025; các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình giảm nghèo. Hoạt động văn hoá cơ sở…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Qua hội nghị tập huấn, nhằm nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo; cổ vũ, động viên hộ nghèo, hộ cận nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân trên địa bàn huyện.

Văn An

<

Tin mới nhất

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 thuộc tiểu dự án 2 dự án 5 của Chương trình mục tiêu...(02/11/2023 3:43 CH)

Tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và...(16/10/2023 9:16 SA)

Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho công chức, viên chức, cán bộ thôn, bản, thuộc nhóm đối tượng...(08/09/2023 2:54 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bá Thước tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các Tổ chức...(29/07/2023 4:15 CH)

Bồi dưỡng, phổ biến kiến thức “Truyền thông giảm nghèo về thông tin”(12/05/2023 10:31 SA)

Phổ biến kiến thức cho 169 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bá Thước(20/04/2023 3:40 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
170 người đã bình chọn
°
2703 người đang online