Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch phân Khu du lịch thác Muốn, xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 19 - 03 - 2020
100%

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 28/02/2020, UBND huyện Bá Thước tổ chức công bố quy hoạch tỷ lệ 1:2000 phân Khu du lịch thác Muốn, xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND huyện Bá Thước phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Điểm dân cư...(19/03/2020 5:11 CH)

Chủ tịch UBND huyện Bá Thước phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Điểm dân cư nông...(19/03/2020 5:06 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch phân Khu du lịch thác Muốn, xã Điền Quang, huyện...(19/03/2020 4:52 CH)