Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước

Đăng ngày 13 - 02 - 2020
100%

Thông Báo số 11/TB-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện Bá Thước về việc thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước

<

Tin mới nhất

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá thước năm 2020(06/07/2020 10:46 CH)

Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước(13/02/2020 3:45 CH)