Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá thước năm 2020

Đăng ngày 06 - 07 - 2020
100%

Ngày 06/7/2020, UBND huyện Bá Thước đã ban hành Thông báo số 70/TB-UBND về việc thông báo kết quả xét tuyển viện chức ngành Giáo dục và Đạo tạo huyện Bá Thước năm 2020

<

Tin mới nhất

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước(04/02/2021 10:08 SA)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá thước năm 2020(06/07/2020 10:46 CH)

Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước(13/02/2020 3:45 CH)