Uỷ ban nhân dân huyện - Hội Nông dân huyện tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đơn vị tổ chức phong trào giỏi, giai đoạn 2021-2023

Đăng ngày 01 - 09 - 2023
100%

Chiều 30-8, UBND huyện phối hợp với Hội Nông dân (HND) huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đơn vị tổ chức phong trào giỏi, giai đoạn 2021-2023. Đến dự có các đồng chí: Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Xuân Thiên, Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Phạm Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cùng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Hơn 2 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển và có sức lan tỏa sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; thu hút hàng nghìn hộ nông dân tích cực hưởng ứng tham gia. Giai đoạn 2021 -2023 toàn huyện có trên 8.750 hộ đăng ký ‎danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp, tăng 1.108 hộ so với giai đoạn 2018 - 2020. Qua đó xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng năm từ 0,5 - 1,5 tỷ đồng. Số hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi cấp huyện, cấp tỉnh giai đoạn 2021-2023 tăng, đặc biệt có 51 hộ gia đình SXKD tiêu biểu.

Toàn cảnh hội nghị

Giai đoạn 2021-2023, HND huyện đã phối hợp mở được 150 lớp, với gần 10.000 lượt hội viên tham gia bồi dưỡng kiến thức về canh tác nông nghiệp và kỹ năng công tác nông vận cho hội viên nông dân. Cung ứng trên 345 tấn phân bón trả chậm và 15.5 tấn giống các loại cho nông dân. Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho nông dân vay vốn; trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp& PTNT có 5.315 hộ ở 160 tổ vay vốn, với tổng dư nợ 576 tỷ đồng; 3.231 hộ ở 89 tổ vay Ngân hàng Chính sách xã hội vay vốn với tổng số dư nợ 72 tỷ đồng. Từ nguồn Qũy HND cấp huyện 326 triệu đồng đã hỗ trợ cho 28 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. giúp cho hàng trăm hộ hội viên nghèo vay vốn để sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Phạm Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì hội nghị.

Trong giai đoạn 2021-2023, toàn huyện đã xuất hiện nhiều hộ nông dân và chi hội đưa các giống cây trồng có năng suất giá trị thu nhập cao vào sản xuất, hướng tới tạo ra các sản phẩm OCOP của địa phương. Các loại hình kinh doanh du lịch sinh thái cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên đi đôi với phát triển bền vững; Thành lập được 7 tổ hợp tác, 3 chi hội nông dân nghề nghiệp, 22 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 45 tổ tự quản bảo vệ môi trường; có 11 gia trại chăn nuôi và nhiều mô hình sản xuất lâm nghiệp, mô hình kinh tế tổng hợp, doanh thu bình quân đạt 300 triệu đồng/năm. Ngoài ra, xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng các tiến bộ KHKT, như: Mô hình trồng rau an toàn trong nhà màng, nhà lưới,  trồng bầu canh, bí đỏ, mướp khía lấy hạt, mô hình trồng lúa nếp hạt cau… Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi nghề sang làm dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp đem lại thu nhập hàng năm từ 400-800 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động…

Đồng chí Nguyễn Bá Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện báo cáo Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đơn vị tổ chức phong trào giỏi, giai đoạn 2021 - 2023

Trong giai đoạn 2021 - 2023, hội viên HND đóng góp 4.232 triệu đồng, 12.431 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, làm mới và sửa chữa 28 km đường giao thông; tu sửa và làm mới 23 km mương bai, làm mới và sữa chữa 29 chiếc cầu cống…; tạo điều kiện giúp đỡ 458 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua bình xét, giai đoạn 2021-2023, toàn huyện có 1 hộ đạt hộ gia đình SXKD giỏi cấp Trung ương, 12 hộ đạt hộ gia đình SXKDG tỉnh và 76 hộ đạt hộ gia đình SXKDG cấp huyện; 9 tổ chức Hội tổ chức phong trào giỏi.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bùi Xuân Thiên, Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Thiên, Chánh Văn phòng HND tỉnh và đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Các cấp HND trong huyện tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, HND tỉnh. Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền địa phương vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tích tụ tập trung đất đai phát triển các vùng sản xuất tập trung, đưa những cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; phát triển các trang trại, gia trại trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn; tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; phát triển các chi hội, tổ hội nghề nghiệp; hỗ trợ nông dân sản xuất theo quy trình VietGap, hình thành các chuỗi giá trị, xây dựng sản phẩm OCOP, gắn với sản xuất sản phẩm an toàn với bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh; tổ chức cho nông dân học tập các mô hình SXKD trong và ngoài tỉnh. Phấn đấu có nhiều hộ hộ SXKD thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Tổ chức tốt các phong trào hoạt động, nhất là phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi gắn với XDNTM, phát triển du lịch. Tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho HND các cấp tổ chức các phong trào, hoạt động. Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HND cơ sở…

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích

Nhân dịp này, có 5 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp huyện, giai đoạn 2021-2023. 30 cá nhân được Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen Hộ nông dân SXKD giỏi cấp huyện, giai đoạn 2021-2023. 4 tập thể được Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, giai đoạn 2021-2023. Ảnh dưới.

Đồng chí Lê Quang Huy, PCT UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích

Đồng chí Phạm Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích

 

Văn An

<

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện Bá Thước Quý 4 năm 2023(26/01/2024 1:39 CH)

Phiên họp thường kỳ quý III Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bá...(25/10/2023 3:10 CH)

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn giống lúa lai HD879 trên địa bàn huyện vụ...(26/09/2023 9:17 SA)

Uỷ ban nhân dân huyện - Hội Nông dân huyện tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh...(01/09/2023 10:33 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hoá kiểm tra, giám sát Ban...(31/08/2023 4:21 CH)

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ Thoả thuận liên ngành số 01 và 02 sáu tháng cuối năm 2023 (10/08/2023 3:11 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
170 người đã bình chọn
°
1510 người đang online