Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bá Thước tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV năm 2022

Đăng ngày 17 - 01 - 2023
100%

Chiều ngày 13-01-2023, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT-NHCSXH) huyện Bá Thước tổ chức hội nghị phiên họp thường kỳ quý IV năm 2022, dưới dự chủ trì của đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Bá Thước. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban đại diện, Ban Giám đốc và Trưởng các Tổ nghiệp vụ NHCSXH huyện.

Toàn cảnh phiên họp

Năm 2022,  mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 trong những tháng đầu năm, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, giá cả leo thang đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các xã thị trấn, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển ổn định, các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm. Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện đã tích cực chủ động chỉ đạo các thành viên và NHCSXH huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ tiêu được giao năm 2022.

Theo đó, tổng nguồn vốn đạt 547 tỷ đồng, trong đó huy động từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện 172,9 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 31,6% tổng nguồn vốn, nguồn vốn từ Ngân sách huyện chuyển sang 3,4 tỷ đồng, tăng 0,5 tỷ đồng so đầu năm; tổng dư nợ đạt 547 tỷ đồng, tăng 89 tỷ đồng so với đầu năm (tốc độ tăng trưởng 19,4%); có 10.454 đối tượng thụ hưởng được vay vốn với 17 chương trình tín dụng đang thực hiện cho vay trên địa bàn huyện; nợ quá hạn 495 triệu đồng, giảm 126,2 triệu đồng so với đầu năm.

Đồng chí Trịnh Anh Tuấn, Giám đốc NHCSXH huyện Bá Thước báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quý IV năm 2022

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: công tác kiểm tra giám sát của một số thành viên, tổ chức hội nhận ủy thác chưa đạt yêu cầu, một sô hộ vay sử dụng vốn sai mục đích …, một số đơn vị thực hiện chưa tốt công tác huy động tiết kiệm dân cư, một số thành viên tham gia họp không đầy đủ.

Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt được trong năm 2022. Đồng thời đề nghị: Thời gian tới, các thành viên là Trưởng phòng, ngành cấp huyện cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, theo chức năng nhiệm vụ của mình hỗ trợ đối với hoạt động của NHCSXH; thường xuyên nắm bắt nhắc nhở các xã, thị trấn được phân công phụ trách giải quyết các tồn tại phải sinh, nhất là nợ quá hạn, lãi tồn đọng.... Đối với NHCSXH huyện cần bám sát cơ sở làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu kịp thời các nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền để truyền tải và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách và phục vụ tốt đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện; các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn; quan tâm chỉ đạo thường xuyên rà soát lập và phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, chỉ đạo rà soát chính xác nhu cầu vay vốn cho vay đúng quy định, giao và gắn trách nhiệm cho Chủ tịch Hội, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn liên quan đến việc quản lý vốn nghiêm túc, không để phát sinh tồn tại. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu nợ đến hạn, nợ quá hạn; quan tâm chỉ đạo, đôn đốc xử lý thu hồi đối với các hộ bỏ đi khỏi địa phương, hộ đi làm ăn xa trở về quê trong dịp tết nguyên đán Quý Mão năm 2023; các Tổ chức hội nhận ủy thác tăng cường công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền về chính sách mới về tín dụng chính sách, ứng dụng ngân hàng điện tử SmartBanking của NHCSXH đến mọi người dân; phối hợp rà soát chính xác nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tổ chức họp bình xét vay vốn nghiêm túc, không để tình trạng vay ké, hộ vay 02 sổ, hộ vay sử dụng vốn sai mục đích, hộ trả nợ trước hạn vay lại nhằm trục lợi chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ủy thác được giao trong năm 2023...Phấn đấu đến hết năm 2023 dư nợ các chương trình tín dụng đạt 629 tỷ đồng, tăng trưởng đạt 15% so với đầu năm; triển khai thực hiện tốt các chương trình vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP vàc hương trình hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 36/NĐ-CP của Chính phủ; phấn đấu có 10 xã không có nợ quá hạn (tăng 03 xã); hoàn thành chỉ tiêu huy động tiết kiệm dân cư được giao năm 2023; các xã, thị trấn xử lý tốt nợ đến hạn trong năm 2023, tỷ lệ thu hồi nợ tối thiểu đạt 90%, trả nợ gốc tại điểm giao dịch xã đạt tối thiểu 96%; tỷ lệ Tổ TK&VV xếp loại tốt đạt tối thiểu 98%; tổ chức thực hiện tốt các điểm giao dịch xã và công tác tổ chức phiên giao dịch tại xã để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; triển khai tốt ứng dụng Ngân hàng điện tử SmartBanking của NHCSXH; tham mưu cho UBND huyện chuyển nguồn vốn ngân sách năm 2023 theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao để ủy thác Ngân hàng chính sách cho vay ngay trong tháng 01 năm 2023.

Ngân hàng CSXH huyện Bá Thước

<

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện Bá Thước Quý 4 năm 2023(26/01/2024 1:39 CH)

Phiên họp thường kỳ quý III Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bá...(25/10/2023 3:10 CH)

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn giống lúa lai HD879 trên địa bàn huyện vụ...(26/09/2023 9:17 SA)

Uỷ ban nhân dân huyện - Hội Nông dân huyện tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh...(01/09/2023 10:33 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hoá kiểm tra, giám sát Ban...(31/08/2023 4:21 CH)

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ Thoả thuận liên ngành số 01 và 02 sáu tháng cuối năm 2023 (10/08/2023 3:11 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
170 người đã bình chọn
°
1798 người đang online