Khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới đợt 1 năm 2022 và bồi dưỡng Chuyên đề "Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam"

Đăng ngày 28 - 02 - 2022
100%

Sáng 28/2/2022, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng đảng viên mới đợt 1 năm 2022” và bồi dưỡng Chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”. Đến dự có đồng chí Lương Văn Thước, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; cùng đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt 1 năm 2022

Đồng chí Lương Văn Thước, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Văn Thước, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy mong rằng: Các đồng chí học viên nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế lớp học; tiếp thu đầy đủ nội dung bài giảng được truyền đạt và tuyệt đối thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Đối với các đồng chí giảng viên, Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt đầy đủ kiến thức các chuyên đề theo chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương; kết hợp trao đổi thêm về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của huyện. Tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để lớp học đạt kết quả cao.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lương Văn Thước đề nghị: Trong thời gian tới, các đồng chí học viên phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, phát huy tính tiên phong, gương mẫu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng học tập lâu dài, suốt đời; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biết lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phấn đấu 100% học viên được các cấp ủy Đảng xét công nhận là đảng viên chính thức.

Các đồng chí học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Lớp “Bồi dưỡng đảng viên mới đợt 1 năm 2022” có 101 học viên đến từ các chi bộ, đảng bộ trong huyện. Dự kiến thời gian học tập trong 7 ngày (từ ngày 28/2 đến 6/3/2022 ), các học viên được truyền đạt các nội dung về: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tương tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; và chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”.

Văn An

<

Tin mới nhất

Huyện uỷ tổ chức Lễ trao Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 45 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên...(14/10/2023 10:52 SA)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025(14/10/2023 10:45 SA)

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(14/10/2023 10:11 SA)

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước khoá XXIII(25/04/2023 3:23 CH)

triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các...(01/03/2023 4:33 CH)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2023(01/03/2023 10:53 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
162 người đã bình chọn
°
1716 người đang online