Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
130/TB-UBND 04/11/2020 Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện Bá Thước năm 2020
132/TB-UBND 04/11/2020 Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện năm 2020
133/TB-UBND 04/11/2020 Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch huyện năm 2020
70/TB-UBND 06/07/2020 V/v kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2020
740/UBND-NN 23/04/2020 V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
09/CĐ-UBND 23/04/2020 V/v bảo đảm vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19, vừa đảm bảo một số hoạt động kinh tế trên địa bàn huyện.
11/TB-UBND 13/02/2020 V/v kết quả trúng truyển và ký hợp đồng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước
184/UBND-NN 13/02/2020 V/v rà soát tổng hợp các cơ sở trồng trọt tập trung và đăng ký xây dựng mã vùng trồng
4514/BQLDATL-ĐHDA4 25/12/2019 V/v công khai báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng thuộc dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc lần 2 (Quốc lộ 217) vốn vay ADB
169/TB-UBND 23/12/2019 Thông báo Kết quả điểm kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2019
170/TB-UBND 23/12/2019 Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2019
161/TB-HĐXT 09/12/2019 Nôi dung cấu trúc đề kiểm tra sát hạch và nội dung ôn tập trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước
158/TB-UBND 05/12/2019 Thông báo việc tổ chức ôn tập và kiểm tra sát hạch trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước
159/TB-UBND 05/12/2019 Thông báo kết quả xét hồ sơ (vòng 1) trong xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước
1507 05/11/2019 V/v đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke
1 2 3 4