Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
11/TB-UBND 13/02/2020 V/v kết quả trúng truyển và ký hợp đồng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước
184/UBND-NN 13/02/2020 V/v rà soát tổng hợp các cơ sở trồng trọt tập trung và đăng ký xây dựng mã vùng trồng
4514/BQLDATL-ĐHDA4 25/12/2019 V/v công khai báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng thuộc dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc lần 2 (Quốc lộ 217) vốn vay ADB
169/TB-UBND 23/12/2019 Thông báo Kết quả điểm kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2019
170/TB-UBND 23/12/2019 Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2019
161/TB-HĐXT 09/12/2019 Nôi dung cấu trúc đề kiểm tra sát hạch và nội dung ôn tập trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước
158/TB-UBND 05/12/2019 Thông báo việc tổ chức ôn tập và kiểm tra sát hạch trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước
159/TB-UBND 05/12/2019 Thông báo kết quả xét hồ sơ (vòng 1) trong xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước
1507 05/11/2019 V/v đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke
1496/UBND-NV 04/11/2019 V/v đính chính thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2019
146/TB-UBND 29/10/2019 V/v tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
24/PA-UBND 29/10/2019 Phương án Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
146/TB-UBND 29/10/2019 V/v tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
132/TB-UBND 03/10/2019 V/v lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (thôn Thung Tâm, xã Ái Thượng)
131/TB-UBND 03/10/2019 V/v lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (thôn Trung Thủy, xã Lương Trung)
1 2 3 4