Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
49/TB-UBND 27/06/2022 Xét tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Bá Thước
1469/UBND-VP 21/06/2022 V/v Ủy quyền điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước.
2321/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Bồng, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2319/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Chảy Kế, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2323/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Đòn, xã Lương Nội, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2320/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Đòn, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2318/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư số 1 thôn Vèn, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2322/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư số 2 thôn vèn, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
189/QĐ-UBND 10/01/2022 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Điểm dân cư thôn Chiềng Lẫm, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
1/TB-UBND 05/01/2022 Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2021
191/TB-UBND 01/12/2021 Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2021
187/TB-UBND 24/11/2021 Thông báo khai mạc tuyển dụng viên chức 2021
184/TB-HĐXT 21/11/2021 Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức Giáo dục năm 2021
183/TB-UBND 11/11/2021 Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức giáo dục 2021
4774/QĐ-UBND 09/11/2021 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Bá Thước năm 2021
1 2 3