Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
52/TB-HĐXT 26/09/2023 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2023
3191/QĐ-UBND 26/09/2023 Công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước
41/TB-HĐXT 18/09/2023 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Bá Thước
42/TB-HĐXT 18/09/2023 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức Giáo dục huyện Bá Thước năm 2023
3120/QĐ-UBND 18/09/2023 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Bá Thước
2782/QĐ-UBND 19/08/2023 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực thực hiện dự án Sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân thôn La Ca, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước
2781/QĐ-UBND 19/08/2023 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước
32/TB-UBND 30/05/2023 Tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Thiết Ống, huyện Bá Thước năm 2023
1122/UBND-KTHT 09/05/2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.
21/TB-HĐXT 08/03/2023 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước
153/QĐ-TTg 27/02/2023 Đồ án quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
25/KH-UBND 16/02/2023 Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
487/QĐ-UBND 15/02/2023 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Bá Thước
1712-KH/HVCTQG 31/01/2023 Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn huyện
90/TB-UBND 26/10/2022 Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện Bá Thước năm 2022
1 2 3 4 
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
147 người đã bình chọn
1457 người đang online