Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em hỗ trợ các thôn, bản vùng cao huyện Bá Thước xây dựng nông thôn mới