Cụm Văn Thiết tổ chức Hội nghị giao ban XDCS và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

Chiều 06/4, tại xã Kỳ Tân, cụm Văn Thiết tổ chức Hội nghị giao ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cở cơ sở quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và đồng chí Phạm Thế Duyệt, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thiết Ống chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Qúy I năm 2023 các xã trong cụm đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế có bước tăng trưởng khá toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Các xã trong cụm đã gieo trồng đạtgần 1.272 ha, trong đó cây lúa trên 516 ha, ngô gần 172 ha, sắn trên 294 ha, mía trên 57 ha, rau đậu các loại gần 232 ha; chăn nuôi được giữ vững, công tác phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo hiệu quả; nuôi trồng thủy sản được chú trọng; công tác chăm sóc, bảo vệ rừng và PCCCR được đạt kết quả tích cực; sản xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại phát triển; công tác xây dựng NTM được các xã triển khai thực hiện đạt kết quả; đời sống nhân dân các dân tộc trong cụm ổn định.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục được quan tâm, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được duy trì, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững; công tác hậu phương quân đội được chú trọng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã đi vào cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo các xã Kỳ Tân, Văn Nho, Thiết Kế phát biểu tham luận tại hội nghị

Tham luận tại hội nghị lãnh đạo các xã trong cụm đã đề xuất kiến nghị với Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của huyện và các đồng chí lãnh đạo huyện các nội dung như: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc xã; xây dựng cầu dân sinh; bổ sung các chức danh chỉ huy trưởng quân sự, trạm trưởng y tế; bổ sung kinh phí hoạt động cho các hội, đoàn thể; xem xét, bổ sung cán bộ văn phòng chuyên trách cho đảng ủy xã…

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả dạt được của các xã trong cụm trong quý 1 vừa qua. Để triển khai thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong quý 2 và cả năm 2023 đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các xã trong cụm tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm trong nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra; tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ; tăng cường tuyên truyền cho Nhân dân tuân thủ chấp hành pháp luật, tránh xây ra các trường hợp vi phạm bất ngờ; chủ động trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tập trung tuyên truyền cho người dân đẩy mạnh lao động sản xuất phát triển kinh tế; thực hiện tốt việc sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá lại các chỉ tiêu toàn khóa để có định hướng triển khai chỉ đạo kịp thời. Quan tâm đến việc thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng cơ sở vững mạnh về mọi mặt, tạo tiền đề để tập trung thực hiện tốt công tác XDCS và thực hiện QCDCCS quý II và nhiệm vụ trong năm 2023../.

        T. Anh