Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Bá Thước

Ngày 17/2/2022, Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Bá Thước

Bấm vào đây để xem chi tiết!