Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quý I

Mới đây, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý I, triển khai nhiệm quý II năm 2022. Đồng chí Lê Quang Huy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý I, Ban đại diện Hội đồng quản trị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành và các tỏ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết tốt các vân đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trịnh Anh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bá Thước

Trong quý I, Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện phân bổ chỉ tiêu trên 56 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tổng vốn tín dụng đạt gần 510 tỷ đồng, tăng trên 11%; trong đó vốn TW gần 350 tỷ đồng; vốn huy động địa phương được cấp bù lãi suấn gần 162 tỷ đồng; vốn ủy thác từ ngân sách địa phương gần 3,5 tỷ đồng. Doanh số cho vay 3 tháng đầu năm gần 59 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ cho vay lên gần 475 tỷ đồng, tăng hơn 16 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số thu nợ trên 42 tỷ đồng; nợ quá hạn trên 610 triệu đồng.

Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại phiên họp: Đồng chí Lê Quang Huy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện yêu cầu: trong quý II, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi, phân loại nợ, cung cấp danh sách nhu cầu vốn để phê duyệt cho vay, đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong quý và trong cả năm 2022. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban đại diện, bám sát chương trình, kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các xã thị trấn, chỉ đạo hoạt động của tổ thu nợ khó đòi, giảm nợ quá hạn, tăng cường phối hợp xử lý rủi ro và phân loại đối chiếu nợ, đẩy nhanh tiến độ thu nợ và cho vay học sinh, sinh viên, chỉ đạo các hội đoàn thể cấp xã có trách nhiệm trong việc thu lãi suất hàng tháng và thu nợ đến hạn. Làm tốt công tác thẩm định trước khi cho vay, tránh tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu, khó đòi. Chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn nắm bắt diển biến hoạt động tín dụng tại địa phương, cung cấp số liệu chưa được giải quyết để điều hành chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng tại xã sát với nhu cầu thực tế; trong đó tuyên truyên các nội dung, chương trình vay vốn đến với người dân để người dân tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế./.

Sĩ Thịnh