Hội nghị thông qua giáo án giáo dục chính trị cho các đồng chí Chính trị viên Ban CHQS các xã, thị trấn năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 523, ngày 7/2/2022 của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh về “Công tác giáo dục chính trị năm 2022 của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa”, ngày 16/3/2022, tại Ban CHQS huyện, Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông qua giáo án giáo dục chính trị cho các đồng chí Chính trị viên Ban CHQS các xã, thị trấn năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban tổ chức, Ban giám khảo đã chỉ định một số Chính trị viên Ban CHQS các xã thông qua nội dung bài giáo án giáo dục chính trị về các chuyên đề: Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của dân quân, tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương; Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng,quân sự ở địa phương.

Chính trị viên các xã thông qua nội dung bài giáo án bằng hình thức trình chiếu PowerPoint

Qua hội nghị, nhằm thống nhất nội dung, phương pháp tiến hành một bài giảng chính trị, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn huyện. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Bí thư cấp ủy các xã, thị trấn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên lĩnh vực chính trị tư tưởng.

Văn An