UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022

Sáng 29/12/2021, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022

Điểm cầu huyện Bá Thước

Dự tại điểm cầu huyện Bá Thước có các đồng chí: Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy; Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn,Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Song, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cùng sự quyết tâm cao, hành động quyết liệt và hiệu quả của các cấp, các ngành; sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và sự vào cuộc, đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, tỉnh ta đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng cao của cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay và vượt xa so với dự toán, ước đạt 36.500 tỷ đồng, vượt 37,4% dự toán năm; các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến và đạt kết quả tích cực; các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được triển khai kịp thời; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững, ổn định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm về các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là đưa ra các sáng kiến, cách thức tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng và khả thi, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trình bày Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh xác định chủ đề năm 2022 là “Năm hành động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”, với phương châm hành động là “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo - hiệu quả”.

Năm 2022, UBND tỉnh lựa chọn 8 trọng tâm, chỉ đạo điều hành; 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu tác động tiêu cực do dịch COVID-19; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung vào 3 trọng tâm là thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ người lao động; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với hình thành chuỗi giá trị dựa vào ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; điều hành linh hoạt ngân sách bảo đảm nguồn lực vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi kinh tế; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là về giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu.Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân; triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo huyện và đại biểu tại điểm cầu Bá Thước

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo hoàn thành mục tiêu huy động vốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh; hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng năm 2022 và báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình, thống nhất với kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; bên cạnh đó nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu và đề xuất một số giải pháp trong thực hiện hiện nhiệm vụ cho phù hợp, sát với tình hình thực tế nhằm thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh một số chỉ tiêu giao cho các địa phương.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm 2021; đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các địa phương.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là UBND các cấp phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương cần chủ động, tích cực triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết số 08/NQ-TU, ngày 06-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 173 ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao.Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương cần tập trong thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp nối và phát huy những thành tích, kết quả đạt được; tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Văn An