Biểu dương khen thưởng Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

Chiều 9/12/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020, bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu của huyện đến điểm cầu các xã, thị trấn. Tham dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng 21 Người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện được khen thưởng. Đồng chí Vũ Đình Hảo, Trưởng phòng Dân tộc huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Đình Hảo, Trưởng phòng Dân tộc huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Trong năm 2020, toàn huyện có 201 Người có uy tín. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn luôn phát huy vai trò, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, gia đình, dòng họ thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; chung tay xây dựng nông thôn mới; tham gia giải quyết nhiều việc phát sinh trong đời sống; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; đặc biệt là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đại diện phòng Dân tộc huyện báo cáo kết quả phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2020

Trong năm 2020, các ngành, các cấp trong huyện đã thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với Người có uy tín, như: Tặng quà Tết; thăm hỏi, động viên; khen thưởng; tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm; cung cấp thông tin, tập huấn cho Người có uy tín; tổ chức thực hiện việc đưa ra, thay thế, bổ sung Người có uy tín; cấp phát báo, tạp chí hàng tháng…Với kinh phí thực hiện hơn 360 triệu đồng.

Các đại biểu dự hội nghị

Công tác vận động Người có uy tín; phát huy vai trò Người có uy tín đối với công tác dân dộc và thực hiện chính sách dân tộc trên các lĩnh vực đời sống xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được quan tâm thực hiện hiệu quả. Nhờ sự quan tâm kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở, nhất là sự đóng góp tích cực của Người có uy tín, năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 5,91%.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm, vai trò của Người có uy tín về: Phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện các chương trình, dự án trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; công tác khuyến học, khuyến tài; giữ gìn vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn….

Đồng chí Lò Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho Người có uy tín tiêu biểu

Nhân dịp này, đồng chí Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 21 Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 trên địa bàn huyện.

Văn An