Uỷ ban MTTQ huyện Bá Thước trao tặng vật tư y tế cho các khu cách ly tập trung

Chiều ngày 3/10/2021, đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện đến trao tặng 550 bộ quần áo bảo bộ, 2.400 khẩu trang y tế, 80 lọ nước sát khuẩn cho khu cách ly tập trung của huyện tại phố Hồng Sơn, thị trấn Cành Nàng; Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp; Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 19 (Bộ đội biên phòng tỉnh) và Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 của huyện tại phố Vận tải, Lâm Xa (thị trấn Cành Nàng).

Đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện trao vật tư y tế cho khung trực khu cách ly tập trung của huyện tại phố Hồng Sơn (Tân Lập, thị trấn Cành Nàng)

Tại các nơi đến trao vật tư y tế gồm (quần áo bảo hộ, khẩu trang và nước sát khuẩn), đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện động viên, chia sẻ trước những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ, Y, Bác sỹ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung và Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 của huyện. Đồng chí mong rằng, khung trực tại các khu cách ly tập trung và Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 sử dụng hiệu quả quần áo bảo hộ, khẩu trang, nước sát khuẩn,góp phần đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện trao vật tư y tế cho khung trực khu cách ly tập trung của huyện tại Trung tâm GDTX-GDNN

Đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện trao vật tư y tế cho Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 của huyện (tại phố Vận tải, Lâm Xa, thị trấn Cành Nàng)

Đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện trao vật tư y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 19

Cũng trong dịp này, Ủy ban MTTQ huyện đã trao tặng 9.450 bộ quần áo bảo hộ, hơn 10.000 khẩu trang, 220 lọ nước sát khuẩn cho Trung tâm Y tế huyện và các xã, thị trấn trong huyện; với tổng số tiền trên 80 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện.

Được biết, với vai trò, chức năng của Mặt trận trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; vận động người dân trung thực, kịp thời khai báo y tế đối với những người từ vùng có dịch trở về địa phương; tích cực tham gia và phát huy vai trò của các Tổ giám sát cộng đồng; huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ, chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Văn An