Cụm Quốc Thành giao ban XDCS và THQCDC 6 tháng đầu năm 2021

Chiều 7/7/2021, Ban chỉ đạo XDCS và THQCDC cụm Quốc Thành tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình XDCS và THQCDC 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện một số phòng, ban, ngành, đơn vị của huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, trưởng cụm XDCS và THQCDC khu Quốc Thành chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các xã cụm Quốc Thành đã làm tốt công tác xây dựng cơ sở “An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu”; xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị; nắm chắc tình hình tư tưởng đảng viên và đời sống của Nhân dân; tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và đảng viên; công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát trong Đảng; công tác Dân vận. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Nhờ triển khai các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, tình hình kinh tế - xã hội các xã trong cụm Quốc Thành có nhiều chuyển biến tích cực; sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ, thương mại, xây dựng cơ bản phát triển, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo; chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục – thể thao được quan tâm thực hiện tốt; các chính sách xã hội,  chính sách hậu phương quân đội được triển khai thực hiện hiệu quả. Tình hình Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Cùng với đó, các xã trong cụm triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ xã.

Đại biểu cụm Quốc Thành phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu trong cụm Quốc Thành phát biểu ý kiến nêu lên những tồn tại, hạn chế và đề xuất đến các các cấp, các ngành một số vấn đề như: Huyện quan tâm công tác quy hoạch chung xã Ban Công, đầu tư công xây dựng công trình hạ tầng, nhất là xây dựng nông thôn mới; đầu tư hệ thống máy bơm nước và phun khử khuẩn khu bãi rác ở thôn Cả, xã Ban Công; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho người dân còn chậm; công tác giải quyết tranh chấp đất đai chưa kịp thời. Việc xây dựng thôn nông thôn mới kiểm mẫu thôn Đanh, xã Thành Lâm gặp nhiều khó khăn; đề nghị huyện giải ngân nguồn vốn đối ứng hỗ trợ các thôn ở Thành Lâm xây dựng dựng công trình thuộc tiểu dự án do tổ chức Bánh mì cho Thế giới tài trợ; đẩy manh công tác tuyên truyền người dân không chăn thả gia súc tự do trên rừng đặc dụng khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng ở khu tái định cư thôn Bố (xã Lũng Cao); việc tích tụ đất đai để hình thành vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao chưa đạt hiệu quả cao; chi trả tiền hỗ trợ cho 7 hộ dân di dời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất năm 2017 ở Cổ Lũng và tiền thưởng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thôn Bồng, thôn Niêm Thành (xã Lũng Niêm) chưa kịp thời; một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp cần quan tâm đầu tư xây dựng...

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, trưởng cụm XDCS và THQCDC khu Quốc Thành đề nghị: Các xã trong cụm tập trung phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần chỉ đạo của tỉnh, của huyện đạt hiệu quả, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện “Quy chế dân chủ xã, phường, thị trấn” và thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ ở xã cũng như hương ước, quy ước của thôn, phố. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và thực hiện quyết liệt Chương trình vệ sinh ATTP; chú trọng công tác bảo vệ môi trường; chuẩn bị phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt việc hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền về lao động và việc làm trong Nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Giữ vững, ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý và giải phóng hành lang an toàn giao thông; ổn định tình hình cơ sở theo đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công bố công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc; triển khai đồng bộ chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Phát huy tốt hơn nữa vai trò các thành viên Ban Chỉ đạo và hoạt động của Ban Chỉ đạo XDCS và THQCDC, nhằm thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021./.

          Văn An