Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 2 năm 2021

Sáng 5/2/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quyết định chủ trương đầu tư các công trình dự án trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, UBND huyện đã thông qua các tờ trình, về: Đầu tư xây dựng nhà công vụ UBND huyện và các hạng mục phụ trợ; nâng cấp đập, mương bai San (ở phố Chu, thị trấn Cành Nàng); nâng cấp đập, mương bai Quoan (ở thôn Cú, xã Thiết Ống); sửa chữa, nâng cấp hồ Ngọc Mùn (ở xã Lương Nội); nâng cấp đập, mương Khạ Bi (ở thôn Giầu Cả, xã Lương Ngoại); nâng cấp mương Ra và mương Rồng (ở thôn Đèn, xã Điền Hạ); tu sử, nâng cấp mương thôn Thung Tâm (xã Ái Thượng); nâng cấp đập thủy lợi và mương dẫn nước thôn Đòn (xã Lương Nội); xây dựng các khu vệ sinh đạt tiêu chuẩn tại khu vực chợ Phố Đoàn (xã Lũng Niêm); nâng cấp, cải tạo sân Khu hội nghị huyện và sân công sở HĐND, UBND huyện; cải tạo, nâng cấp cổng chào điện tử thị trấn Cành Nàng; lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới xã Điền Trung và thôn Giát; hỗ trợ, khuyến khích thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2022.

Tổng kinh phí thực hiện các công trình, dự án hơn 37 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện trong năm 2021.

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy đề nghị các ngành chức năng, cơ quan chuyên môn xem xét, kiểm tra, rà soát, đánh giá hoàn chỉnh nội dung các tờ trình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời đấu mối với tỉnh để huy động nguồn vốn ngân sách hỗ trợ kịp thời, nhằm triển khai thực hiện các công trình, dự án đảm bảo thời gian và tiến độ đề ra./.

Văn An