Hội thảo tổng kết đánh giá mô hình trồng rau trên địa bàn xã Thành Lâm

Ngày 8/1/2021, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với xã Thành Lâm tổ chức Hội thảo tổng kết đánh giá Mô hình trồng rau ở 2 thôn Bầm và thôn Leo (thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình 30a).

Mô hình trồng rau tại thôn Bầm (xã Thành Lâm)

Theo đó, mô hình trồng rau được triển khai thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12/2020, trên diện tích 1,4 ha ở 2 thôn Bầm và thôn Leo (xã Thành Lâm), với 50 hộ dân tham gia; trong đó, có 4 hộ nghèo, 32 hộ cận nghèo, 14 hộ mới thoát nghèo; tổng kinh phí thực hiện mô hình 200 triệu đồng. Các loại rau, quả được trồng gồm: Cà chua, Súp lơ, Dưa chuột, Bí xanh, rau Cải các loại,... Qua đánh giá sau gần 5 tháng triển khai thực hiện mô hình trồng rau ở 2 thôn Bầm, thôn Leo (xã Thành Lâm), nhìn chung các loại rau, quả sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu nơi đây. Một số diện tích trồng rau, quả đã cho thu hoạch, ước cho thu lãi từ 8 đến 10 triệu đồng/ sào.

Các hộ dân được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến, bảo quản rau sau thu hoạch

Để xây dựng thực hiện mô hình, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với UBND xã Thành Lâm tiến hành điều tra, khảo sát, chọn địa điểm, chọn hộ tham gia mô hình; phân tích mẫu đất, mẫu nước; hỗ trợ giống, vật tư; tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến, bảo quản rau; hỗ trợ giám sát, kiểm soát chất lượng sản phẩm; tổ chức hội thảo tổng kết, đánh giá hiệu quả mô hình.

Buổi hội thảo đánh giá mô hình trồng rau tại thôn Bầm (xã Thành Lâm)

Việc triển khai thực hiện mô hình trồng rau tại thôn Bầm và thôn Leo (xã Thành Lâm), giúp các hộ dân khai thác tốt các thế mạnh, tiềm năng hiện có để phát triển sản xuất rau, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân; đồng thời, tạo ra nguồn thực phẩm rau sạch cung cấp cho các quán ăn, nhà hàng, khu, điểm du lịch ở Pù Luông. Đặc biệt, thông qua mô hình làm chuyển biến về nhận thức, trình độ và tập quán canh tác của nông dân, từng bước tạo ra các sản phẩm hàng hóa rau an toàn; góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng; thúc đẩy, khuyến khích các xã khác trong huyện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tận dụng tối đa quỹ đất dư thừa để trồng rau, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn các loại cây trồng khác trên cùng một đơn vị diện tích.

Một số hình ảnh mô hình trồng rau, quả theo hướng an toàn trên địa bàn xã Thành Lâm (huyện Bá Thước)

VĂN AN