Xây dựng mô hình điểm du lịch cộng đồng bản Kho Mường

Nhằm phát triển điểm du lịch cộng đồng bản Kho Mường, xã Thành Sơn trở thành một sản phẩm du lịch cộng đồng, có thương hiệu, có giá trị, có sức cạnh tranh cao, trở thành một sản phẩm OCOP mang thương hiệu của địa phương. Ngày 27/10/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Dự án “Xây dựng mô hình điểm du lịch cộng đồng bản Kho Mường tại xã Thành Sơn”.

Bản Kho Mường (xã Thành Sơn) nhìn từ trên cao

Theo Dự án phấn đấu đến năm 2025, điểm du lịch cộng đồng bản Kho Mường đón khoảng 7.300 lượt khách; năm 2030 đón khoảng 9.300 lượt khách, trong đó có 50% khách lưu trú và có 50% khách du lịch quốc tế, riêng năm 2020 đón khoảng 1.600 lượt khách. Tổng thu từ du lịch năm 2025 đạt gần 6,9 tỷ đồng; năm 2030 đạt 14,2 t đồng. Bên cạnh đó, giải quyết việc làm cho lao động tại bản và các vùng lân cận, trong đó năm 2025 tạo việc làm cho khoảng 70 lao động, năm 2030 khoảng 120 lao động. Đến năm 2025 có 100% số hộ trong bản được sử dụng nước hợp vệ sinh, 55% số hộ trong bản có nhà tiêu tự hoại hợp vệ sinh, 100% lượng rác thải được thu gom, xử lý.

Một góc bản Kho Mường

Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Thành Sơn hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân hoạt động du lịch trong vùng Dự án thành lập Hợp tác xã hoặc tham gia Hợp tác xã (nếu đã thành lập) theo quy định của Luật Hợp tác xã để thực hiện quản lý, khai thác du lịch đảm bảo phát huy hiệu quả.

Các hộ làm du lịch Homestay ở bản Kho Mường quản lý, khai thác hiệu quả loại hình du lịch cộng đồng

Qua việc xây dựng điểm du lịch cộng đồng bản Kho Mường, xã Thành Sơn, góp phần đảm bảo phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn, phát triển các ngành nghề thủ công và các giá trị văn hóa truyền thống; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, an toàn xã hội, dịch vụ công, nước sạch, vệ sinh môi trường; giải quyết việc làm cho lao động tại bản và các vùng lân cận./.

Văn An