Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các thôn, bản và cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2020

Từ ngày 9 đến 21/10/2020, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Bá Thước mở 4 lớp tập huấn,bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thôn, bản và cộng đồng các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia các lớp tập huấn có 545 học viên là cán bộ Ban công tác Mặt trận, Chi hội Nông dân,  Đoàn thanh niên, Chi hội Phụ nữ và  Người uy tín trong cộng đồng ở các xã, thôn, bản, đặc biệt khó khăn trong huyện.

Trong thời gian tập huấn 3 ngày của mỗi lớp, các học viên được nghiên cứu 4 chuyên đề chính: Kỹ năng về phát triển công đồng, tăng cường tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ trong lập kế hoạch phát triển cộng đồng; Nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng thuộc chương trình 135; Công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng  thuộc chương trình 135; Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn thực hiện chương trình 135 trong tình hình mới. Các học viên còn được thảo luận, giải đáp các thắc mắc và trao đổi, liên hệ kinh nghiệm thực tiễn, nắm bắt những kiến thức, kỹ năng cơ bản để triển khai, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác tại xã, bản.

Đại diện Ban dân tộc tỉnh truyền đạt kiến thức cho học viên tham gia tập huấn

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý ; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ thôn, bản và  Người có uy tín trong việc triển khai, giám sát thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện; và tuyên truyền vận động đồng bào hiểu và thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giảm nghèo nhanh và bền vững đối với người dân sống ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện../.

Duy Khánh