Hội nghị triển khai,quán triệt Nghị quyết số 786/NQ-UBT ngày16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện

Sáng ngày 20/11/2019, Huyện Bá Thước tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 786 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Đồng chí Trương Văn Lịch, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Bùi Văn Lưỡng, Phó Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Dũng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính,  trên địa bàn huyện Bá Thước sẽ thực hiện việc sát nhập xã Lâm và Tân Lập vào Thị trấn Cành Nàng. Trước khi sát nhập, xã Lâm Xa có tổng diện tích 11,16 km2,  dân số 4.415 người; xã Tân lập có tổng diện tích 13,23 km2 , dân số 2.755 người. Sau sáp nhập Thị trấn Cành Nàng có tổng diện tích 25,22 km2, tổng dân số 9.692 người, 22 khu phố; toàn huyện giảm còn 21 đơn vị hành chính trực thuộc, giảm 2 đơn vị hành chính. Thời gian thực hiện việc sát nhập chậm nhất 30/11/2019. Sau khi sát nhập lấy trụ sở xã Tân Lập làm trụ sở hành chính mới của Thị trấn Cành Nàng và chính thức hoạt động từ 1/12/2019.

Để thực hiện tốt việc triển khai kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 786 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Đ/c Trương Văn Lịch, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 786/NQ- UBTVQH 14ngày 16/10/2019 của UBTVQH kịp thời, hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo yêu cầu tiến độ của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH và Chỉ thị của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh và huyện. Từ nay đến ngày 1/12/2019, khi đơn vị hành chính mới chính thức đi vào hoạt động,  huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; UBND các xã sáp nhập; các ban, ngành, đoàn thể bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh; đồng thời có sự vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung của từng xã, không có sự gián đoạn giữa đơn vị hành chính xã cũ và đơn vị hành chính thị trấn mới được thành lập; không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân./.

                                                                   Thực hiện: Minh Hồng