Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm năm 2018

Sáng 23-1, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác XDTM năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Lưỡng – Phó Bí thư thường trực huyện ủy; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, TTHĐND, UBND; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; và lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – PBT huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện khai mạc và chủ trù hội nghị.

           Trong năm 2017, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, các cấp, các ngành thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa XDNTM dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng; qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng chung tay XDNTM của đông đảo cán bộ và nhân dân trong huyện; cùng với đó, Văn phòng Điều phối XDNTM huyện còn tổ chức các khóa tập huấn  kiến thức XDNMT cho cán bộ Ban chỉ đạo XDNTM cấp xã. Trong năm qua, toàn huyện đã huy động các nguồn lực được trên 405 tỷ đồng thực hiện chương trình XDNTM, trong đó: Vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp trên 23,3 tỷ đồng; vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác gần 104 tỷ đồng; vốn tín dụng gần 239 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác gần 3,6 tỷ đồng; vốn cộng đồng dân cư hơn 32 tỷ đồng; vốn khác gần 3,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động, huyện đã triển khai thực hiện 11 mô hình phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn; đầu tư xây dựng 23 công trình hạ tầng; duy tu, bảo dưỡng 11 công trình phúc lợi nông thôn và xây dựng 12 công trình hạ tầng khác; bên cạnh đó, huyện còn quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường; xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí về XDNTM trong năm 2017: tiêu chí huyện 4/9 tiêu chí; tiêu chí xã NTM 10,41 tiêu chí, trong đó có 2 Điền Lư và Tân Lập đạt xã chuẩn NTM; tiêu chí thôn NTM đạt 9,22 tiêu chí, trong đó có 39 thôn đạt chuẩn NTM.

các tập thể đạt thành tích chung tay xây dựng Nông thôn mới

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng – PBT huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, Ban chỉ đạo XDNTM 22 xã; sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực hưởng ứng XDNTM trong năm qua. Đồng thời đề nghị: Thời gian tới, các ngành, các cấp cần tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh mang tính bền vững góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời thực hiện xây dựng nhà ở và phát huy tinh thần đoàn kết tham gia hiến đất, ngày công lao động XDNTM; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và Ban chỉ đạo XDNTM các xã; xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí XDNTM sát thực với điều kiện của địa phương để triển khai thực hiện tốt.

          Nhân dịp này, có 8 tập thể và 8 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen Đạt thành tích trong phong trào thi đua thực hiện chương trình XDNTM trong năm 2017./.

 

Văn An, Đài TT Bá Thước