Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Câu lạc bộ "Thiện nguyện xanh" trao quà hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3 và số 4