Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 6/UBND-KTHT
Ngày ban hành 19/01/2022
Trích yếu (000.00.42.H56-220111-1002)
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Giấy phép
Tài liệu đính kèm 1. Cao Văn Tuân(20.01.2022_10h40p14)_signed.pdf