Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 09/CĐ-UBND
Ngày ban hành 23/04/2020
Trích yếu V/v bảo đảm vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19, vừa đảm bảo một số hoạt động kinh tế trên địa bàn huyện.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Loại văn bản Công điện
Tài liệu đính kèm Tải xuống