Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 24/PA-UBND
Ngày ban hành 29/10/2019
Trích yếu Phương án Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Loại văn bản Phương án
Tài liệu đính kèm Tải xuống