UBND huyện Bá Thước triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2024

Đăng ngày 03 - 01 - 2024
100%

Sáng 02/01/2024, UBND huyện Bá Thước tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024; dưới sự chủ trì của đồng chí Ngọ Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy tham dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Ủy Ban MTTQ, lãnh đạo các ban, phòng, ngành cấp huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.

Đồng chí Ngọ Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Ngọ Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, sâu sát và bài bản của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp, các ngành; sự chung tay, đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, huyện Bá Thước đã từng bước vượt qua được những khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nổi bật, có 23/25 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh được HĐND quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất cả năm tuy không đạt kế hoạch nhưng đứng thứ 09 toàn tỉnh và đứng thứ 02 trong 11 huyện miền núi; thu nhập bình quân đầu người đứng thứ nhất trong 06 huyện nghèo của cả tỉnh; kinh tế tăng trưởng không như kỳ vọng nhưng đây là mức tăng phù hợp với bối cảnh chung. Các hoạt động văn hóa- xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của Nhân dân được ổn định. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Ngọ Đình Hải nhấn mạnh, năm 2024 là năm có vai trò đặc biệt quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Dự báo tình hình trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và có những khó khăn, thách thức đan xen nhưng các khó khăn và thách thức sẽ là rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành và mỗi người dân trong huyện phải tập trung cao độ, nỗ lực cố gắng ngay từ những giờ đầu, ngày đầu, tháng đầu của năm 2024 mới có thể hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, của HĐND huyện đã đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo Thường trực UBND huyện đồng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã triển khai chương trình kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 với chủ đề“Kỷ cương - Trách nhiệm -  Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, với quan điểm chỉ đạo, điều hành “Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024”. Huyện Bá Thước đề ra 36 chỉ tiêu, 6 nhóm giải pháp chủ yếu và 8 nhiệm vụ trọng trọng tâm chỉ đạo điều hành trên tất cả các lĩnh vực, trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất cả năm 13,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 35 nghìn tấn; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 300 ha; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 1.350 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 68,6% trở lên so với dự toán tỉnh giao; thành lập mới 21 doanh nghiệp; tỷ lệ đô thị hóa đạt 9,97%; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa 87%; lao động nông nghiệp trong tổng lao động giảm còn 53%; lao động qua đào tạo 625%; xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP duy trì tỷ lệ 100%; trường chuẩn quốc gia 65,3%; 94,5% dân số tham gia BHYT; 88,6% gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo trong năm giảm còn 11,8%; che phủ rừng duy trì 70,5%; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn về ANTT đạt 76,2%...

Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế nhanh bền vững.Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Phạm Đình Minh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của UBND, các cơ quan, ban ngành cấp huyện và các xã, thị trấn đạt được trong năm 2023; đồng chí Bí thư Huyện ủy thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như công tác phối hợp giữ các phòng, ngành, địa phương trong giải quyết công việc chưa chặt chẽ, thiếu chia sẻ, chưa mang lại hiệu quả; kỷ luật kỷ cương có nơi chưa nghiêm; vẫn còn một bộ phận cán bộ công chức viên chức năng lực hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm…

Về mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 Bí thư Huyện ủy Phạm Đình Minh yêu cầu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tập trung ưu tiên vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, các chương trình kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Thực hiện hiệu quả Thông báo số 236, ngày 16/6/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bá Thước; Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ, các Nghị quyết, chỉ thị của tỉnh và Ban Thường vụ huyện ủy. Đồng thời, rà soát, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chương trình, dự án, các đề án lớn chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Tăng cường củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất; quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc theo hướng trọng tâm, trọng điểm, rõ ràng, mạch lạc, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; rà soát phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Quan tâm việc thu hút đầu tư; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; có các giải pháp để tăng doanh thu, thu nhập cho người dân, tăng nguồn thu cho ngân sách huyện từ các hoạt động du lịch trên địa bàn.

Tập trung quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư từ các chương trình MTQG. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2024 đạt tốp 10 huyện cao nhất của cả tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý tài nguyên môi trường, đặc biệt là công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét về chất các hoạt động văn hóa. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo, quan tâm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở một số đơn vị; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Đẩy mạnh phát triển du lịch, hình thành nên những sản phẩm riêng đặc trưng của huyện... Kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc để hình thành nên các sản phẩm văn hóa đa dạng, độc đáo phục vụ du lịch.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Đình Minh nhấn mạnh ngay những ngày đầu năm, trước mắt cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Nhân dân đón Tết, vui Xuân Giáp Thìn 2024 trong không khí “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình"; UMTTQ huyện và các cơ quan chức năng quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo “Không để ai bị bỏ lại phát sau”; Hoàn thành đề án nâng cao chất lượng giáo dục trình Ban Thường vụ xem xét; Tổ chức tốt Lễ hội Mường Khô năm 2024 và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Mường Khô.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá để phát hiện những thiếu sót, bất cập và kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

        Thế Anh

<

Tin mới nhất

Các đồng chí lãnh đạo huyện Bá Thước dâng hương Khu lưu niệm nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên...(09/02/2024 5:05 CH)

Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Bá Thước thực hiện phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Giáp Thìn năm 2024(06/02/2024 3:23 CH)

Phiên họp thường kỳ Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện Bá Thước Quý 4 năm 2023(26/01/2024 1:39 CH)

UBND huyện Bá Thước triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2024(03/01/2024 3:33 CH)

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế...(19/12/2023 10:39 SA)

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025(18/12/2023 2:15 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
170 người đã bình chọn
°
2759 người đang online