HĐND huyện khóa XXII tổ chức Kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng ngày 03 - 01 - 2024
100%

Trong 2 ngày 19 và 20/12, HĐND huyện Bá Thước khóa XXII tổ chức Kỳ họp thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dưới sự chủ trì của các đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lò Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy; Ngọ Đình Hải,  Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND, Ủy Ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND 21 xã, thị trấn trong huyện.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh kỳ họp HĐND huyện lần thứ 17 có khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng. Nhằm đảm bảo cho quyết định của HĐND huyện đúng với các quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của huyện, đảm bảo cho các mục tiêu sát đúng, khả thi; các chương trình, dự án sẽ thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Thị Hoa đề nghị các đại biểu dự kỳ họp sau khi nghiên cứu các tờ trình, báo cáo của UBND huyện, các chủ trương, nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện; trên cơ sở các báo cáo thẩm tra, giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND, các đại biểu cần tập trung cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để nghiên cứu, thảo luận kỹ càng, thấu đáo các tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện để kỳ họp có đủ căn cứ biểu quyết thông qua các nghị quyết đảm bảo chất lượng hiệu quả.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy (ngoài cùng bên trái) tham dự kỳ họp

Qua đánh giá báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND huyện, do đồng chí Mai Hữu Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện trình tại kỳ họp cho thấy: Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp, xu hướng lạm phát, biến động giá nguyên nhiên, vật liệu đầu vào, các loại bệnh dịch trên người, trên động vật vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, song tình hình kinh tế - xã hội trong năm của huyện tương đối ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển khá, trong đó nổi bật có 23/25 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 4,68% đứng thứ 09 toàn tỉnh và đứng thứ 02 trong 11 huyện miền núi, thu nhập bình quân đầu người đạt 31,9 triệu đồng/người, đứng thứ nhất trong 06 huyện nghèo của cả tỉnh; sản xuất nông nghiệp ổn định, không để xảy ra dịch bệnh lớn, các hoạt động xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp được đẩy mạnh;thu ngân sách nhà nước vượt so với dự toán tỉnh giao và huyện giao; lượng khách du lịch tiếp tục tăng cao gấp 1,6 lần so với năm 2022; phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, thành lập Hợp tác xã đạt cao so với kế hoạch; chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm đạt cao so với kế hoạch; chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên thể hiện qua việc đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh; Lễ hội Mường Khô được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; chất lượng giáo dục được quan tâm và chuyển biến tích cực, có 02 học sinh đậu chuyên Toán THPT chuyên Lam Sơn; An ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn về ANTT vượt chỉ tiêu đề ra; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết.Có thể nói, đây là những yếu tố tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, tạo tiền để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lò Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất, thu nhập bình quân đầu người không đạt kế hoạch đề ra; kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, xã so với mặt bằng chung của tỉnh còn chênh lệch khá lớn; tỷ lệ xã, thôn đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao còn thấp; số lượng sản phẩm OCOP đã được công nhận chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; việc thực hiện các chương trình dự án thuộc các chương trình MTQG còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm chưa được giải quyết dứt điểm; việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; công tác chuyển đổi số chưa được quan tâm đúng mức; tình hình tội phạm vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Kỳ họp nghe báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện ý kiến kiến nghịcủa cử tri gửi tới kỳ họp thứ 13; thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tới kỳ họp thứ 17 HĐND huyện; báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo của Tòa an Nhân dân huyện về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 17 HĐND tình khóa XVIII; báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về: Giám sát thực hiện các nghị quyết HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9/2023; giám sát kết quả việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 13; báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về “kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 của Ban quản lý KTCTTL huyện”;  báo cáo giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về giám sát chấp hành các quy định của pháp luật trong triển khai thực hiện dự án 4 “phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạnk 2021 - 2025; báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… Thông qua Tờ trình của HĐND huyện về thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Giám sát kết quả việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp xã năm 2023; các Tờ trình về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024; kế hoạch đầu tư công năm 2024; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách huyện năm 2024; phân bổ dự toán cấp huyện năm 2024; phê chuẩn bổ sung danh mục công trình, dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; chủ trương đầu tư dự án Cầu Ta Pá Á, thôn Đốc; cầu Tá Chấng, thôn Lác; cầu Piêng Lý, thôn La Ca; cầu Tá Na Càng, thôn Nang xã Cổ Lũng; Nâng cấp, sửa chữa chuyển đổi công năng trụ sở xã Tân Lập cũ thành trụ sở làm việc của Trung tâm Văn hóa, TT, TT&DL.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

Kỳ họp lần này HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 2026 đối với ông Hà Nam Khánh, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Ngọ Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Nam Khánh, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin

Trong ngày làm việc thứ 2 kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT tập trung vào các nội dung chủ yếu và định hướng giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực nông nghiệp; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện.

 Nhìn chung trả lời chất vấn củaTrưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNThuyện cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền sẽ được các cấp, các ngành tiếp thu để trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đồng chí Ngọ Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền tại kỳ họp

Sau phiên chất vấn, và thảo luận tại hội trường đồng chí Ngọ Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trong tâm mà các cấp, các ngành cần tích cực tập trung thực hiện trong năm 2024, trong đó tập trung phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản một cách hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là các khu công nghiệp, kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào địa bàn xây dựng các nhà máy để tạo công ăn việc làm cho người dân; tập trung phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế nhất là du lịch, tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn; có phương án, kế hoạch cụ thể trong quản lý môi trường, tài nguyên, đất đai. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực đời sống xã hội nhất là giáo dục, y tế, chăm lo đời sống cho Nhân dân, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc; duy trì ổn đinh tình hình quốc phòng, an ninh tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất thông qua các Nghị quyết triển khai thực hiện trong năm 2024 về phát triển kinh tế xã hội; thu chi ngân sách; kế hoạch vốn đầu tư công; chủ trương đâu tư các dự án thực hiện trong thời gian tới trên địa bàn; nghị quyết bầu bổ sung ủy viên UBND; nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh HĐND bầu.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu lên những kết quả nổi bật trong năm 2023 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội quốc phòng, an ninh.

Để thực hiện tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác GPMB; sớm hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế nông nghiệp đạt năng suất, chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, xây dựng NTM, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai và nhân lực.

Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; bảo tồn, phát huy, lan tỏa bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; tổ chức thành công Lễ hội Mường khô và đón Bằng Công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng NTM; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Nhân dân vui xuân, đón Tết.

Tăng cường củng cố QPAN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong huyện.

Sau một ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung trí tuệ, kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XXII đã diễn ra thành công tốt đẹp../.

        Thế Anh

<

Tin mới nhất

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
170 người đã bình chọn
°
2552 người đang online