Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại xã Điền Hạ và Lương Trung

Đăng ngày 12 - 05 - 2023
100%

Ngày 10-5, đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đến làm việc tại xã Điền Hạ và Lương Trung về công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng tham gia có các đồng chí: Lê Văn Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện một số các ban, phòng, đơn vị của Huyện uỷ và UBND huyện.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đoàn công tác làm việc tại xã Điền Hạ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Điền Hạ, nhiệm kỳ 2020-2025, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Điền Hạ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên lĩnh vực kinh tế: Diện tích gieo trồng hàng năm của xã Điền Hạ  700ha, đạt 100% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực hạt 1.570 tấn, đạt 104% kế hoạch; tổng đàn gia súc trên 3.900 con, gia cầm hơn 33.000 con, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 63,2%; sản lượng nuôi trồng thuỷ sản 98 tấn, đạt 100% kế hoạch. Sản xuất tiểu thủ, công nghiệp; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường; xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm lãnh, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Điền Hạ báo cáo tóm tắt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nửa nhiệm kỳ 2020-2025

Trong Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, xã Điền Hạ huy động các nguồn lực được hơn 70 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí NTM. Công tác giáo dục đào tạo; hoạt động văn hoá, thông tin, TDTT; chăm sóc sức khoẻ; chính sách an sinh xã hội; công tác giảm nghèo… được triển khai thực hiện tốt. QPAN trên địa bàn giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhờ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã trên tất cả các lĩnh vực, nửa nhiệm kỳ 2020-2025, xã Điền Hạ đạt và vượt 18/28 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, đến cuối năm 2022 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 32 triệu đồng/người/năm, phấn đấu năm 2025 đạt 46 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 4,65%.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đến làm việc tại xã Lương Trung

Báo cáo kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã Lương Trung cho thấy: Đến nay xã Lương Trung đạt và vượt 11 trên tổng số 27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra; 16 chỉ tiêu đạt từ 50 - 80% mục tiêu Đại hội.

Theo đó, trên lĩnh vực kinh tế, tổng diện tích gieo trồng 1.320 ha, đạt 100% kế hoạch; tổng đàn gia súc bình quân hàng năm trên 2.900 con, gia cầm hơn 20.000 con; toàn xã trồng được 156 ha rừng tập trung, tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,9%; diện tích nuôi trồng thuỷ sản hàng năm 13ha, sản lượng đạt 121 tấn, đạt 93% mục tiêu Đại hội; tổng huy động vốn cho đầu tư phát triển toàn xã hơn 15 tỷ đồng, đạt 100% mục tiêu Đại hội; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản tiếp tục được lãnh, chỉ đạo thực hiện. Công tác giáo dục; hoạt động văn hoá, thông tin, TDTT; các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình QPAN trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc với xã Lương Trung

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, tăng cường. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Lương Trung đã tập trung lãnh, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả 2 Chương trình trọng tâm “Dồn điền, đổi thửa, tập trung, tích tụ đất đai, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất để tăng giá trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích” và “Phát triển thương mại, dịch vụ gắn với phát triển du lịch”; thực hiện khâu đột phá “Đổi mới tư duy, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu”.

Với việc triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã đề ra, đến nay đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Lương Trung ngày càng được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2022 đạt 37 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2,83%.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Điền Hạ

Kết luận các buổi làm việc tại 2 xã Điền Hạ và Lương Trung, đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được mà Đảng bộ xã Điền Hạ, Lương Trung đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đề nghị: Để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Đại hội Đảng đề ra, thời gian tới, Đảng bộ 2 xã Điền Hạ và Lương Trung tiếp tục tập trung công tác lãnh, chỉ đạo Nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm nghèo bền vững, nhất là quan tâm đến vấn đề việc làm, lao động. Kiểm tra, rà soát, thống kê số liệu một số chỉ tiêu đã đạt được để hoàn thiện báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Lương Trung

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, khoá XIII, đặc biệt là các chương trình trọng tâm và khâu đột phá. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tạo việc làm ổn định cho người dân. Đẩy mạnh việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Tăng cường bảo đảm QPAN, TTATXH trên địa bàn. Chú trọng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng, phát huy vai trò của đảng viên; chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể không ngừng đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành, giám sát, phản biện xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ giao nhiệm vụ Tổ giúp việc của Huyện uỷ tham mưu, hướng dẫn cách thức đánh giá chỉ tiêu, số liệu báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ 2020-2025 của xã Điền Hạ và Lương Trung đạt yêu cầu đề ra.

Văn An

<

Tin mới nhất

Xã Kỳ Tân: Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023(28/09/2023 5:01 CH)

Bí thư Huyện ủy Phạm Đình Minh thăm, động viên hộ gia đình bị sạt lở đất đá vào nhà do mưa lũ(28/09/2023 4:45 CH)

Lãnh đạo huyện Bá Thước kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ(28/09/2023 4:36 CH)

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa giám sát về phòng chống mua bán người trên địa bàn huyện(28/09/2023 7:50 SA)

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn giống lúa lai HD879 trên địa bàn huyện vụ...(26/09/2023 9:17 SA)

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 9(25/09/2023 9:28 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
147 người đã bình chọn
1275 người đang online