Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức Giáo dục huyện Bá Thước năm 2022

Đăng ngày 22 - 02 - 2023
100%

Ngày 21/2/2023, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục năm 2022 ban hành Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức Giáo dục huyện Bá Thước năm 2022

<

Tin mới nhất

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
132 người đã bình chọn
344 người đang online