Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm và làm việc tại huyện Bá Thước

Đăng ngày 10 - 11 - 2023
100%

Sáng 10/11, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại huyện Bá Thước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa và huyện Bá Thước thăm mô hình du lịch cộng đồng do phụ nữ làm chủ tại thôn Báng, xã Thành Sơn

Cùng tham gia và làm việc có các đồng chí trong Đoàn công tác của Ủy Ban Dân tộc; về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nói chuyện với người dân làm du lịch tại thôn Báng, xã Thành Sơn

Về phía huyện Bá Thước có các đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy; Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ngọ Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ, lãnh đạo một ban, phòng, ngành của huyện và xã Thành Sơn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác thăm công trình đường giao thông nông thôn tại thôn Báng xã Thành Sơn

Trước khi làm việc với huyện Bá Thước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng Đoàn công tác của Ủy Ban Dân tộc và tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm mô hình du lịch cộng đồng do phụ nữ làm chủ tại thôn Báng, xã Thành Sơn; thăm và tặng quà gia đình thương binh Ngân Văn Núi tại xã Thành Sơn; thăm gia đình các ông Vi Văn Hữu, thôn Pà Ban và Ngân Văn Quang, bản Pù Luông, xã Thành Sơn được hỗ trợ chính sách làm nhà từ các Chương trình mục tiêu quốc gia; thăm công trình đường giao thông nông thôn xã Thành Sơn.

Bộ Trưởng Hầu A Lềnh thăm và tặng quà gia đình ông Ngân Văn Núi thương binh 2/4 tại thôn Báng, xã Thành Sơn

Bộ trưởng Hầu A Lềnh đến thăm, tặng quà ông Ngân Văn Quang, bố liệt sĩ tại bản Pù Luông, xã Thành Sơn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác đến thăm gia đình anh Vi Văn Hữu, thôn Pà Ban, xã Thành Sơn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà cho người có uy tín tại xã Thành Sơn

 Sau 3 năm triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Bá Thước đã tích cực trong công tác quản lý, điều hành, tạo sự thống nhất, đồng bộ từ huyện đến xã. Bộ máy được kiện toàn, hoạt động đi vào nền nếp, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Chuyển đổi từ cơ chế lập kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo từng năm sang lập kế hoạch theo trung hạn giai đoạn 5 năm. Đồng thời, tích cực thông tin, tuyên truyền và tăng cường hoạt động theo dõi, kiểm tra, giám sát trong thực hiện chương trình theo chiều sâu, trọng tâm vào chất lượng, hiệu quả...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác của tỉnh làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Bá Thước

Tính đến tháng 10/2023, huyện Bá Thước đạt 2/8 chỉ tiêu theo kế hoạch thực hiện Chương trình MTQGphát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Dự kiến đến năm 2025 huyện sẽ đạt được 6/8 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Trong đó, 2 chỉ tiêu dự kiến không đạt là: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 gấp 2 lần trở lên so với năm 2020; 50% xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 huyện Bá Thước được giao 94.612 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển 46.467 triệu đồng; nguồn vốn sự nghiệp 48.145 triệu đồng. Huyện Bá Thước đã giải ngân các dự án thành phần được hơn 47.737 triệu đồng, đạt 50,5% kế hoạch vốn giao.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Ngọ Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, xong vẫn còn hạn chế, như: trong công tác xây dựng kế hoạch, địa phương chưa chủ động chuẩn bị tốt việc xác định danh mục, nguồn lực đầu tư, mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Một số văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc chương trình còn chưa phù hợp với thực tiễn, chưa thống nhất giữa các văn bản…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác đã có cuộc kiểm tra, giám sát thực tế thực hiện các nội dung của Chương trình MTQGphát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Bá Thước. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để tỉnh Thanh Hóa và huyện Bá Thước tập trung khắc phục trong quá trình thực hiện các nội dung Chương trình MTQG trong những năm tới.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn công tác, đại diện các ngành có liên quan của tỉnh cũng đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung của Chương trình MTQGphát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 tại huyện Bá Thước. Qua đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để huyện Bá Thước triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án trên địa bàn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núigiai đoạn 2021-2025. Với đặc thù của Chương trình thực hiện trên địa bàn miền núi, đối tượng phong phú, thủ tục pháp lý còn nhiều bất cập, để thực hiện tốt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh yêu cầu huyện Bá Thước tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng dân cư để người dân đồng thuận góp sức thực hiện. Ngoài tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng, cần tuyên truyền trong các hội, chi hội, các đoàn thể chính trị, làm cho tất cả các thành viên đều hiểu và hăng hái tham gia, tạo được sự đồng thuận thống nhất của Nhân dân với chủ trương, kế hoạch thực hiện chương trình của huyện, xã để hoàn thành các mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2021-2025.

Phát huy cao nhất vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc và tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chủ động phối hợp, kiểm tra, chỉ đạo, giám sát giữa các cơ quan, địa phương. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Ban chỉ đạo các cấp. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo tiến độ và nắm bắt, xử lý các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Phổ biến rộng rãi các mô hình có hiệu quả, cách làm hay; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Ngoài ra, địa phương tích cực thu hút nguồn vốn khác và sự đóng góp của Nhân dân trong thực hiện các nội dung Chương trình MTQGphát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình MTQG, chương trình hỗ trợ có mục tiêu và các chương trình dự án khác đang triển khai trên địa bàn huyện. Đặc biệt tập trung nguồn lực từ ngân sách để ưu tiên, hỗ trợ đầu tư theo hướng tập trung, có hiệu quả, không dàn trải. Trên cơ sở nguồn lực của chương trình hàng năm từ ngân sách Nhà nước, các địa phương cần bám sát quy hoạch, đề án, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng công trình, chống tiêu cực trong tổ chức thực hiện, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong việc huy động nguồn lực, phát huy được vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng tham gia thực hiện.

Huyện Bá Thước tiếp tục tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tế để có đề xuất những dự án, công trình phù hợp với địa phương. Những kiến nghị của huyện Bá Thước đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp báo cáo các bộ, ngành có liên quan để có giải pháp thực hiện../.

        Thế Anh

<

Tin mới nhất

Lễ khánh thành bàn giao hạng mục lớp học mẫu giáo điểm trường mầm non thôn Mý, xã Ái Thượng,...(24/11/2023 3:04 CH)

Chi hội báo chí Trung ương tại Thanh Hóa trao quà cho học sinh huyện Bá Thước(23/11/2023 9:48 SA)

Đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ huyện dự Ngày hội...(21/11/2023 9:09 SA)

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Phòng Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt...(21/11/2023 8:54 SA)

Bí thư Huyện ủy Phạm Đình Minh thăm, chúc mừng trường THCS & THPT Bá Thước, Trung tâm Chính trị...(21/11/2023 8:39 SA)

Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tôc với bà con...(20/11/2023 7:19 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
162 người đã bình chọn
°
1761 người đang online