Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Đại hội Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đăng ngày 09 - 09 - 2022
100%

Sáng 8/9/2022, chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bá Thước tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự Đại hội có các đồng chí Lò Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND huyện; Nguyễn Hữu Tình, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBND huyện.

Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bá Thước hiện có 6 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị bám sát tình hình thực tế, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đã tham mưu đắc lực cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật; thực hiện việc đăng ký, cập nhật biến động đất đai kịp thời và chính xác.

Chú trọng xây dựng chi bộ, tổ chức cho đảng viên học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhất là Nghị quyết TW 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua bình xét, đánh giá xếp loại chi bộ và đảng viên năm 2020, 2021 có 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Lò Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND huyện và đồng chí Nguyễn Hữu Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lò Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND huyện và Nguyễn Hữu Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa ghi nhận những kết quả của chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bá Thước đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị: Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vào những vấn đề lớn quan trọng có tính chất đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là việc tiếp dân, xử lý các loại hồ sơ, thủ tục đăng ký đất đai cho công dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức công vụ trong phục vụ Nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là lĩnh vực liên quan đến đất đai, thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4  khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tăng cường mối đoàn kết găn bó nội bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ phê bình và tự phê bình trong đảng, quy chế xử lý công việc và quy định của cơ quan. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ và các nghị quyết, kết luận, quy định của đảng cấp trên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Lê Thanh Lâm, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bá Thước được tín nhiệm giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Hà Thị Nữ giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

        Thế Anh

<

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại huyện Bá Thước(28/09/2022 2:39 CH)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy(28/09/2022 2:22 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022(27/09/2022 4:02 CH)

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cho học sinh năm học 2022 - 2023(27/09/2022 11:32 SA)

Hội LHPN Bá Thước: Trao kinh phí xây nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh...(27/09/2022 11:21 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm...(20/09/2022 3:36 CH)