Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Chi bộ Tài chính - Thống kê tổ chức đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025

Đăng ngày 09 - 09 - 2022
100%

Chiều 6/9/2022, Chi bộ Tài chính - Thống kê tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lò Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBND huyện.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện mà trực tiếp là Đảng ủy cơ quan UBND huyện, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đề ra. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của 2 đơn vị, chi bộ đã tập trung chỉ đạo và cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng bộ huyện, Đảng bộ cơ quan UBND huyện, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của 2 đơn vị, tham mưu tích cực cho cấp ủy đảng, chính quyền huyện về hoạt động tài chính, kế hoạch, thống kê trên địa bàn huyện; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các năm của cả nhiệm kỳ. Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch luôn thực hiện theo đúng kế hoạch, hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra; lĩnh vực Thống kê luôn đảm bảo kịp thời, thực hiện báo cáo thống kê kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện; phân tích thống kê theo chuyên đề, theo chương trình kế hoạch…

Công tác xây dựng Đảng luôn được chi bộ quan tâm chú trọng, đã tổ chức cho đảng viên học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết TW khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua bình xét, đánh giá xếp loại chi bộ và đảng viên năm 2020, 2021 có 100% đảng viên trong chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên khen thưởng.

Đồng chí Lò Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại đại hội đồng chí Lò Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND huyện đề nghị: Chi bộ Tài chính - Thống kê cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề lớn quan trọng có tính chất đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện nhiệm vụ chính trị của 2 đơn vị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng đảng,  quan tâm giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng và các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cho đảng viên; tham gia tích cực, đóng góp xây dựng đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4  khóa XII; tăng cường mối đoàn kết găn bó nội bộ. Lãnh đạo thực hiện có hiệu qua những quy định về xây dựng đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ phê bình và tự phê bình trong đảng, quy chế xử lý công việc và quy định của cơ quan. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chi bộ và kết luận, quy định của Đảng cấp trên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của Chi bộ. Đổi mới cách thức sinh hoạt của chi bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế của  2 đơn vị.

 Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã bầu chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; đồng chí Phạm Văn Phúc, Bí thư Chi bộ Tài chính - Thống kê khóa IV được tín nhiệm bầu trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ khóa V nhiệm kỳ 2022 - 2025../.

        Thế Anh

<

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại huyện Bá Thước(28/09/2022 2:39 CH)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy(28/09/2022 2:22 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022(27/09/2022 4:02 CH)

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cho học sinh năm học 2022 - 2023(27/09/2022 11:32 SA)

Hội LHPN Bá Thước: Trao kinh phí xây nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh...(27/09/2022 11:21 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm...(20/09/2022 3:36 CH)