Phiên họp thường kỳ quý II năm 2022 Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện

Đăng ngày 19 - 07 - 2022
100%

Chiều 14/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý II năm 2022. Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì.

Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện khai mạc và chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, đồng chí Trịnh Anh Tuấn, Giám đốc NHCSXH huyện thông qua báo cáo kết quả hoạt động quý II, kế hoạch triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt kinh tế - xã hội, đồng thời tác động trực tiếp đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành và các Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm củng cố nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động; chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với NHCSXH trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi của nhà nước đặc biệt là các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có đủ vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Trịnh Anh Tuấn, Giám đốc NHCSXH huyện thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện trong quý II, kế hoạch triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022

Đến hết quý II năm 2022, nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH cho vay hơn 3,4 tỷđồng, đạt 100% kế hoạch Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh giao. Tổng nguồn vốn đến ngày 30/6/2022 đạt 520 tỷ 769 triệu đồng, tăng 62 tỷ 484 triệu đồng so với đầu năm; trong đó: nguồn vốn Trung ương chuyển về đạt 343 tỷ 732 triệu đồng, tăng 51 tỷ 205 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 66,02% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 173 tỷ 636 triệu đồng, tăng 10 tỷ 779 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 33,33% tổng nguồn vốn; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt hơn 3,4 tỷ đồng, tăng 500 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 0,65% tổng nguồn vốn.

Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm gần 152,7 tỷ đồng; doanh số thu nợ hơn 90,4 tỷ đồng. Tổng dư nợ 520,5 tỷ đồng, tăng hơn 62,2 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, dư nợ cho vay trực tiếp 3 tỷ 890 triệu đồng, dư nợ ủy thác qua các tổ chức Chính trị xã hội trên 516,6 tỷ đồng. Có 10.437 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn, dư nợ bình quân mỗi hộ là 49,87 triệu đồng. Có 301 Tổ TK&VV đang hoạt động, bình quân mỗi Tổ có 35 thành viên, dư nợ bình quân Tổ 1 tỷ 716 triệu đồng.Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,14% tổng dư nợ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 2.702 lượt hộ được vay vốn với số tiền 152 tỷ 693 triệu đồng; trong đó có 2.042 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền 133 tỷ 159 triệu đồng để đầu tư nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng hải sản, trồng cây ăn quả, dịch vụ kinh doanh buôn bán nhỏ; đầu tư cho 46 hộ gia đình tại vùng khó khăn vay vốn với số tiền 2 tỷ 125 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh như: mua ngư lưới cụ, trồng cây lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm; giúp 10 lao động vay vốn để đi xuất khẩu có thời hạn ở nước ngoài số tiền 647 triệu đồng; đã đầu tư cho các hộ gia đình vay vốn để xây dựng 794 công trình nước sạch và công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn với số tiền 7.930 triệu đồng; đã cho vay để hỗ trợ và tạo việc làm gần 104 lao động với số tiền 7.525 triệu đồng...

Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đề nghị: Thời gian tới, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức kiểm tra các chương trình cho vay, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích. NHCSXH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn tín dụng chính sách cho Ban giảm nghèo cấp xã, các hội đoàn thể cấp xã, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, trưởng thôn. Các xã, thị trấn kiện toàn lại Tổ tiết kiệm và vay vốn, có biện pháp đôn đốc xử lý thu hồi các hộ có nguy cơ chuyển nợ quá hạn trong năm 2022; điều tra, rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng theo từng chương trình tín dụng để xây dựng nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách năm 2023. Các tổ chức hội đoàn thể phối hợp với các xã,thị trấn tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022 của Chính phủ đến người vay theo đúng quy định, tránh để xảy ra việc trục lợi chính sách; thực hiện cho vay đúng đối tượng, tổ chức kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay nhằm đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của pháp luật.

Văn An

<

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện Bá Thước Quý 4 năm 2023(26/01/2024 1:39 CH)

Phiên họp thường kỳ quý III Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bá...(25/10/2023 3:10 CH)

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn giống lúa lai HD879 trên địa bàn huyện vụ...(26/09/2023 9:17 SA)

Uỷ ban nhân dân huyện - Hội Nông dân huyện tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh...(01/09/2023 10:33 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hoá kiểm tra, giám sát Ban...(31/08/2023 4:21 CH)

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ Thoả thuận liên ngành số 01 và 02 sáu tháng cuối năm 2023 (10/08/2023 3:11 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
170 người đã bình chọn
°
1495 người đang online