Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 18 - 02 - 2022
100%

Sáng 17/02/2022, Huyện ủy Bá Thước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy; Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng các ban, phòng, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội của huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy 21 xã, thị trấn; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy triển khai Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy triển khai, quán triệt Nghị quyết số 06, ngày 10/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý công chức, viên chức huyện Bá Thước giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện triển khai Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện triển khai Nghị quyết số 04, ngày 01/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn và phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Ngọ Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai Kế hoạch số 03 và Kế hoạch hành động số 186 của UBND huyện

Đồng chí Ngọ Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai Kế hoạch số 03 ngày 5/5/2021 của UBND huyện về phát triển sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của huyện để phục vụ du lịch và thị trường giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch hành động số 186 ngày 26/8/2021 của UBND huyện về thực hiện khâu đột phá cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư huyện Bá Thước giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai Kế hoạch số 304 của UBND huyện

Đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai Kế hoạch số 304 ngày 31/12/2021 của UBND huyện về xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Bá Thước giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Lưỡng nhấn mạnh việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Để triển khai thực hiện đạt kết quả cao, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện, các ngành, các cấp ủy đảng trên cơ sở các văn bản đã ban hành và tổ chức quán triệt hôm nay tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, thiết thực những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy giao UBND huyện, các Ban của Huyện ủy, các ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt đến xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện ở mỗi địa phương, đơn vị.

Sau hội nghị này yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng khẩn trương triển khai, quán triệt thực hiện ở cấp mình, bảo đảm cho các nghị quyết, kế hoạch nhanh chóng đi vào cuộc sống; việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phải linh hoạt, sáng tạo phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh việc làm hình thức đối phó; đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách phù hợp đến từng đối tượng.

Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch cần phải thực hiện đồng bộ cùng với các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản khác, định kỳ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm phát huy và nhân rộng những nhân tố tích cực, những điển hình, đồng thời khắc phục những yếu kém hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện../.

        Thế Anh

<

Tin mới nhất

Bá Thước kết nối cung, cầu, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống (29/07/2022 10:41 SA)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bá Thước: Tặng hoa chúc mừng LĐLĐ huyện nhân kỷ niệm 93...(29/07/2022 9:51 SA)

LĐLĐ huyện Bá Thước khánh thành nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện(28/07/2022 10:19 SA)

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với...(27/07/2022 8:40 SA)

Ban Chỉ huy quân sự huyện Bá Thước tổ chức chi tra chế độ chính sách theo Quyết định 142, Quyết...(26/07/2022 10:39 SA)

Bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị năm 2022(19/07/2022 3:56 CH)