UBND huyện triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023

Đăng ngày 31 - 12 - 2022
100%

Sáng 30/12/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọ Đình Hải, Lò Văn Thắng, Lê Quang Huy đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngọ Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trình bày Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh, Nghị quyết của  Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

Tại hội nghị, đồng chí Ngọ Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh, Nghị quyết của  Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 với chủ đề “Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”; và phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả”.

Toàn cảnh hội nghị

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch hành động là kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, không để dịch lây lan, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, trên cơ sở phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao là nền tảng, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ, tăng nhanh cả về quy mô, chất lượng và loại hình dịch vụ, mũi nhọn là dịch vụ du lịch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ. Tăng cường quản lý tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2023 được xác định là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sự tâm huyết, chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới. Chỉ đạo rà soát, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện nghị quyết, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; trên cơ sở đó, nghiên cứu, bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả để tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục rà soát, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; chỉ đạo nắm chắc tình hình phát triển xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; chủ động, tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, có quy mô lớn.Chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; đẩy mạnh chuyển đổi số; cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của UBND cấp huyện (DDCI). Tập trung chuẩn bị đầu tư các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt mức cao nhất; quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội trọng tâm là nâng cao chất lượng văn hóa toàn diện và giáo dục mũi nhọn; đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục, thể thao; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh - xã hội. Chỉ đạo tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân theo đúng quy định. Tăng cường quản lý nhà nước và giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, cử tri quan tâm. Chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp.

Trên cơ sở nội dung chương trình, kế hoạch, các văn bản hướng dẫn của ngành chức năng, các đại biểu đã thảo luận, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; đề xuất các giải pháp và thể hiện sự thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của toàn huyện.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Thị Hoa ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành  đã đạt được trong năm 2022; đồng chí mong rằngnăm 2023 UBND huyện, các ngành, các xã, thị trấn khắc phục những tồn tại hạn chế tập trung thực hiện toàn diện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; trên cơ sở chỉ tiêu huyện giao, các xã rà soát lại các chỉ tiêu một cách cụ thể sao cho phù hợp với tình hình của địa phương, để tập trung triển khai thực hiện; lựa chọn các việc trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện nhằm tạo điểm nhấn trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ cùng với đơn vị đầu tư sớm hoàn thành cụm công nghiệp Điền Trung đi vào hoạt động. Quan tâm đến các hoạt động phát triển văn hóa, tạo điểm nhấn trên địa bàn; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục; đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua năm 2023

Đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua

Đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua trong toàn huyên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra của năm 2023. Đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị

Kết luận và bế mạc hội nghị đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; là năm có tính chất bản lề đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện là rất lớn. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động tích cực triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác với những biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với tình hình thực tế có tính khả thi cao; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng thường xuyên, bảo đảm thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ; tinh thần chung là thực hiện quyết liệt hơn, sáng tạo hơn để đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2022. Đối với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã giao cho các ngành, các địa phương chủ trì thực hiện theo kế hoạch hành động, yêu cầu các phòng, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện trước ngày 15/01/2023; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện đăng ký nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình trong năm 2023 trước ngày 20/01/2023; các ngành địa phương, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao, đề xuất với UBND huyện giải pháp để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được Huyện ủy, HĐND đã quyết nghị; các ngành, đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện; đối với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phải hoàn thành 100% kế hoạch giao. Đồng thời mong rằng trong năm 2023 mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động cần nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cấp trên và Nhân dân. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tin tưởng rằng sau hội nghị các phòng, ban, ngành, các địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Bá Thước sớm trở thành huyện khá của khu vực miền núi Thanh Hóa../.

        Thế Anh

<

Tin mới nhất

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Minh Khoa thăm và tặng quà tại Bệnh viện đa khoa Bá Thước(21/01/2023 4:29 CH)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bá Thước tổ chức phiên họp...(17/01/2023 9:45 SA)

Huyện ủy gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện, sĩ quan cao cấp quân đội, công an nhân...(13/01/2023 8:27 CH)

Công an huyện tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì...(10/01/2023 11:00 SA)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm; thăm, chúc Tết các...(10/01/2023 10:53 SA)

Hội Nông dân huyện Bá Thước tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022(05/01/2023 4:37 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
130 người đã bình chọn
65 người đang online