Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

UBND huyện Bá Thước: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2022

Đăng ngày 07 - 01 - 2022
100%

Sáng 7/1/2022, UBND huyện Bá Thước tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Đến dự có đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Ngọ Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Với chủ đề năm 2022 “Năm hành động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội” và phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả”, UBND huyện đưa ra các chỉ tiêu của tỉnh giao cho huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 35.000 tấn; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 420 ha; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 88 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 1.250 tỷ đồng; tỷ lệ thu ngân sách tăng 10% so với dự toán tỉnh giao; thành lập mới 19 doanh nghiệp; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 25%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 9,4%; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính Quốc lộ, tỉnh lộ) đạt 70,6%.

Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm duy trì 0,9%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động chiếm 54%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%; 100% số xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 60,8%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 14,9%; có 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 86,5% hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm (theo tiêu chí mới, Nghị định số 07) đạt 5,2%; 14,3% số xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 70,3%; 96,1% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 70,6%; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT hàng năm duy trì 76,2%.

Đối với chỉ tiêu riêng của huyện, gồm: Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ đạt 100%; sản lượng thịt hơi đạt 15.000 tấn; diện tích trồng rừng tập trung đạt 500 ha; tỷ lệ hộ nghèo còn lại (theo Nghị định 07) 31,8%; tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới 46,4%, thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đạt 2,2%.

Riêng các chỉ tiêu tỉnh giao, gồm: Có 4 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng cấp tỉnh; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở cấp huyện đạt 90%, cấp xã 80%, mức độ 4 ở cấp huyện 80%, mức độ 4 cấp xã đạt 65%; giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đạt 43,2 ha; có 20 xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế; tỷ lệ công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa đạt 76,6%, gia đình văn hóa đạt 79,2%; tỷ lệ sản phẩm gạo tiêu dùng theo chuỗi đạt 56,1%, sản phẩm rau, củ, quả tiêu dùng theo chuỗi đạt 56,1%, sản phẩm thịt gia súc, gia cầm tiêu dùng theo chuỗi đạt 56,3%, sản phẩm thủy sản tiêu dùng theo chuỗi đạt 56%; thành lập mới 3 Hợp tác xã.

Đồng chí Ngọ Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Để đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBNDhuyện đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” cừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu tác động tiêu cực do dịch COVID-19. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động; cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với hình thành chuỗi giá trị dựa vào ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; điều hành linh hoạt ngân sách bảo đảm nguồn lực, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là về giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo VSATTP; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo. Xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp về ANTT, không để phát sinh thành “điểm nóng”; chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống cháy nổ; bảo đảm an toàn giao thông, nhất là giao thông đường bộ, đường thủy; tăng cường quản lý lòng, lề đường, vỉa hè và kiểm soát tải trọng xe ô tô,  xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện thực hiện rà soát lại một số chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022 để giao cho các xã, thị trấn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và có tính khả thi; xác định việc lựa chọn và đưa các loại cây, con giống có lợi thế phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai để phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa; thực hiện quy hoạch vùng, tập trung đất đai và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu đã giao và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương; tăng cường chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022.

Đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” phù hợp với tình hình thực tế, trong từng thời điểm cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 2 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 đảm bảo phù hợp, khả thi, hiệu quả, có tính đột phá; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin… để chuyển đổi sang chính quyền số. Hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 và quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe; quan tâm hơn nữa các hoạt động văn hóa - xã hội; các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho Nhân dân; đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện để Nhân dân đón Tết Nguyên đán, Xuân Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Đảm bảo QPAN, TTATXH trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022 được giao, đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương phải hoàn thành 100% kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện qua Văn phòng HĐND & UBND huyện chậm nhất trong tháng 11/2022.

Văn An

 

<

Tin mới nhất

Bá Thước kết nối cung, cầu, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống (29/07/2022 10:41 SA)

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với...(27/07/2022 8:40 SA)

Phiên họp thường kỳ quý II năm 2022 Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện(19/07/2022 2:39 CH)

Bá Thước: Triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa 2022(09/05/2022 10:01 SA)

Kết quả sau 15 năm thực hiện chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn(06/05/2022 2:44 CH)

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quý I(29/04/2022 11:32 SA)