Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Bá Thước:Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021

Đăng ngày 09 - 09 - 2021
100%

Nhằm tăng cường sự lãnh, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội trên địa bàn huyện đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC); xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực cho giáo dục; củng cố vững chắc kết quả PCGD-XMC đối với những đơn vị đã đạt chuẩn năm 2020, nâng cao mức độ và chất lượng đạt chuẩn năm 2021. Ban chỉ đạo PCGD -XMC huyện Bá Thước xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2021.

Cô trò trường Tiểu học Điền Lư (huyện Bá Thước)

Theo đó, mục tiêu năm 2021: Đối với Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi  duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi ; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99,9%; tỷ lệ trẻ học 2 buổi trên ngày đạt 100%; trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình Mầm non đạt 100%; trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp đạt 97,2%; trẻ từ 0-2 tuổi ra lớp đạt 23,5%; 100% trẻ khuyết tật từ 0-5 tuổi có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; đảm bảo 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mần non cho trẻ em 5 tuổi.

Đối với phổ cập giáo dục (PCGD) Tiểu học, duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 3; có 99,98% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 96,5% trở lên;98,8% trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học; tỷ lệ trẻ khuyết tật từ 6-14 tuổi có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt 99%; đảm bảo 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3

Đối với PCGD Trung học cơ sở, duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD Trung học cơ sở mức độ 2, trong đó có ít nhất 73% xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD Trung học cơ sở mức độ 3; tỷ lệ huy động học sinh 11 tuổi vào lớp 6 đạt 99,8%;trên 95% thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi tốt nghiệp chương trình Trung học cơ sở;trên 94,5%trẻ khuyết tật từ 11-18 tuổi có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; củng cố, duy trì 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn mức độ 2 và mức độ 3, trong đó có trên 73% đơn vị cấp xã đạt chuẩn mức độ 3; huyện đạt chuẩn mức độ 2.

Đối với xóa mù chữ, giữ vững 100% xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ mức độ 2 đạt 99,6%;98,7%người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ mức độ 2; Tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ mức độ 2 đạt 97,3%; đảm bảo 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Văn An

<

Tin mới nhất

Bá Thước: Nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021-2025(17/10/2021 8:58 SA)

Bá Thước: Tôn tạo phục dựng các di tích lịch sử văn hóa; các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian...(17/10/2021 8:39 SA)

Bá Thước: Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng(14/10/2021 10:35 SA)

Trung tâm học tập cộng đồng xã Điền Trung khai giảng năm học 2021-2022 và phát động Tuần lễ học...(07/10/2021 4:03 CH)

Ban Chỉ đạo XDCS và THQCDC cụm Long Vân giao ban 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng...(05/10/2021 4:12 CH)

Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Cành Nàng khai giảng năm học 2021-2022 và phát động Tuần lễ...(05/10/2021 3:33 CH)