Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Bá Thước tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa

Đăng ngày 24 - 09 - 2021
100%

Thời gian qua, bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, phong trào xây dựng làng văn hóa trên địa bàn huyện đã có những thay đổi rõ rệt, nhờ đó diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Các thôn, bản trên địa bàn huyện thường xuyên duy trì các hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian

Những năm trước đây, khi triển khai xây dựng làng văn hóa, huyện đã gặp không ít khó khăn, thách thức, vẫn còn tồn tại tập quán sinh hoạt, hủ tục lạc hậu… dẫn đến tình trạng không thống nhất giữa các làng xã, dòng họ... Do đó, huyện xác định việc xây dựng đời sống văn hóa gắn với diện mạo nông thôn mới văn hóa - văn minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Theo đó, trong quá trình xây dựng làng văn hóa huyện luôn thực hiện theo phương châm: Tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau; việc nào thuộc về Nhân dân thì gia đình, dòng họ đảm nhiệm; việc nào thuộc trách nhiệm tập thể thì phát động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đồng thời, chú trọng đến giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn thông qua việc thành lập các câu lạc bộ, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, truyền dạy bản sắc cho thế hệ trẻ...

Cổng làng, nhà văn hóa được các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện quan tâm đầu tư xây dựng

Từ những cách làm sáng tạo, phong trào xây dựng làng văn hóa trên địa bàn huyện đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân; việc huy động xã hội hóa đóng góp tiền của, ngày công để chỉnh trang, nâng cấp các hạng mục, thiết chế văn hóa được thực hiện khá hiệu quả. Được biết đến nay, toàn huyện có 202/205 làng, bản, khu phố đã đăng ký khai trương xây dựng làng văn hóa; có 170 làng, bản, khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa; xây dựng được 169 nhà văn hóa, 178 cổng làng, 310 sân vận động, tổng chi phí xây dựng thiết chế văn hóa lên tới hàng trăm tỷ đồng; hàng năm có trên 70% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 25% gia đình được công nhận dnah hiệu “Gia đình thể thao”. Tình hình an ninh trật tự ở các thôn, bản được giữ vững, ổn định; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao phát triển mạnh; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang dần đi vào nền nếp. Đời sống vật chất tinh thần của bà con từng bước được nâng lên.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ được các thôn, phố duy trì và phát triển

Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng văn hóa trên địa bàn huyện, thiết nghĩ thời gian tới, cần tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của các điển hình làng văn hóa tiêu biểu ở từng làng, bản, từng dân tộc để nhân rộng, hướng tới nâng cao và phát triển bền vững danh hiệu; khơi dậy và phát huy tinh thần chủ động, tích cực tự quản cộng đồng của bà con dân tộc thiểu số; quan tâm việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đầu tư đồng bộ về hệ thống thiết chế văn hóa; thường xuyên chú trọng  đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở...góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng làng văn hóa ngày càng phát triển.

Văn An

<

Tin mới nhất

Bá Thước: Nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021-2025(17/10/2021 8:58 SA)

Bá Thước: Tôn tạo phục dựng các di tích lịch sử văn hóa; các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian...(17/10/2021 8:39 SA)

Bá Thước: Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng(14/10/2021 10:35 SA)

Trung tâm học tập cộng đồng xã Điền Trung khai giảng năm học 2021-2022 và phát động Tuần lễ học...(07/10/2021 4:03 CH)

Ban Chỉ đạo XDCS và THQCDC cụm Long Vân giao ban 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng...(05/10/2021 4:12 CH)

Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Cành Nàng khai giảng năm học 2021-2022 và phát động Tuần lễ...(05/10/2021 3:33 CH)