Ngân hàng chính sách xã hội Bá Thước triển khai chính sách cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất

Đăng ngày 22 - 07 - 2021
100%

Theo Nghị quyết 68/2021/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19, Ngân hàng chính sách xã hội được giao nhiệm vụ cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bá Thước

Xác định việc triển khai chính sách cho vay nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện và hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Bá Thước đã và đang đẩy mạnh công khai chính sách đến các điểm giao dịch xã, “mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên”, tuyên truyền chính sách đến toàn thể doanh nghiệp, người dân trên địa bàn huyện. Cùng với đó, Ngân hàng chính sách xã hội Bá Thước cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung, cũng như hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động, để đảm bảo chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch Covid -19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

NHCSXH Bá Thước đẩy mạnh công khai chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay vốn

Theo đó, điều kiện vay vốn đối với người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc bảo đảm 2 điều kiện: Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3, Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau:

Đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022: Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid - 19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh: Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Về mục đích sử dụng vốn vay: Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

NHCSXH Bá Thước triển khai mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay theo quy định

Mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay: Mức cho vay: Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động. Lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm. Thời hạn cho vay: Do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. NHCSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng.

Quy trình cho vay: Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, NHCSXH thực hiện phê duyệt cho vay và thông báo cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện cho vay thì thông báo bằng văn bản đến khách hàng, nêu lý do từ chối.

Tổ chức giải ngân: NHCSXH giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.Thực hiện giải ngân cho khách hàng trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo vốn.Trường hợp đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động đối với các tháng 5,6,7/2021, khách hàng lập hồ sơ vay vốn từng tháng và được NHCSXH giải ngân một lần.Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 05/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được NHNN cho vay tái cấp vốn.

Về hồ sơ vay vốn NHCSXH: Người sử dụng lao động tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.

Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc: Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm: Giấy đề nghị vay vốn; Danh sách người lao động đang tham gia BHXH; Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động; Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có); Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động…

Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh, hồ sơ vay vốn lần đầu gồm: Giấy đề nghị vay vốn; Danh sách người lao động đang tham gia BHXH; Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh;  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động; Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có);  Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động); Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)…

Thời gian nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022.

NHCSXH huyện Bá Thước

<

Tin mới nhất

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bá Thước triển khai ứng dụng Ngân hàng thông minh VBSP...(17/01/2023 10:39 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội Bá Thước triển khai chính sách cho người sử dụng lao động vay vốn để...(22/07/2021 3:24 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
162 người đã bình chọn
°
1730 người đang online