Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Dự kiến trúng tuyển viên chức Ban quản lý Dự án xây dựng đầu tư huyện Bá Thước

Đăng ngày 04 - 02 - 2021
100%

Ngày 04/02/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý Dự án xây dựng đầu tư huyện Bá Thước ban hành Thông báo số 03TB-HĐXT ngày 04/02/2021 về việc Dự kiến trúng tuyển viên chức Ban quản lý Dự án xây dựng đầu tư huyện Bá Thước

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất