Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8 khóa XXIII

Đăng ngày 31 - 12 - 2021
100%

Nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Chiều 22/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 8. Các đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy; Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các ban, phòng, ngành cấp huyện, lãnh đạo 21 xã, thị trấn trong huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi, huyện Bá Thước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát ở một số địa phương trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện cũng xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19; các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp có nhiều tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, đời sống của Nhân dân. Nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện nên kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn đạt kết quả tích cực; có 28/32 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó nổi bật như: Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, các đề án, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nghị quyết và sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Các chương trình, đề án có tính bao quát, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ như: Tổng sản lượng lương thực ước đạt 37.866 tấn, vượt 8,2% kế hoạch, tăng 4,4% so với năm trước; thu ngân sách nhà nước vượt 19,0 % so dự toán tỉnh giao, vượt 7,3% so với dự toán huyện giao; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 44,4% so với kế hoạch; tổng huy động vốn đầu tư phát triển vượt 11,3%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 92,8% kế hoạch;... Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới; kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ngày càng hiệu quả. Những kết quả đạt được trong năm 2021 là nền tảng quan trọng tạo đà cho việc triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị đa số các đại biểu đều tập trung thảo luận tháo gỡ những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào các Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bá Thước”; xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xử lý khẩn cấp khu tái định cư xen kẽ tại thôn Bố xã Lũng Cao; nâng cấp đập, mương Bai San khu phố Chu thị trấn Cành Nàng, đập mương Bai Quoan thôn Cú xã Thiết Ống”; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; việc thu, chi, phân bổ ngân sách huyện năm 2022.

Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu và giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã được các đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề mà các đại biểu quan tâm.

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong năm qua. Để triển khai thực hiện đạt kết quả trong năm 2022 và những năm tiếp theo đồng chí Bí thư Huyện ủy nêu lên 6 nhiệm vụ trọng tâm để các cấp, các ngành tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hội phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động xây dựng các kế hoạch, kịch bản để ứng phó trong mọi tình huống, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng tập trung quy mô lớn gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học, bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị; phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có khả năng phát triển, phát huy lợi thế; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của huyện, tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong công tác GPMB; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động dịch vụ nhằm tăng nhanh giá trị thực hiện các mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục hồi và phát triển các loại hình dịch vụ thích ứng với tình hình mới; đầu tư các khu du lịch trọng điểm của huyện; khuyến khích đầu tư phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn; đặc biệt quan tâm phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông lâm sản phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn 10% trở lên so với dự toán tỉnh giao.

Quan tâm lĩnh vực văn hóa - xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực đầu tư, tôn tạo, bảo tồn, nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch; thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn, rút ngắn khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng miền trong huyện, giữa huyện với mặt bằng chung của tỉnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, làm tốt công tác y tế, dự phòng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP; quản lý chặt chẽ các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, quản lý thuốc chữa bệnh; đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH; tăng cường công tác giải quyết việc làm; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chú trọng phát triển đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động; chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.

Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Củng cố QP-AN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy công tác xây dựng cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm; tăng cường công tác bảo đảm ATGT, phòng, chống cháy nổ, phát hiện xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Nhân dân.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và các nghị quyết, quy định, kết luận của trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng nắm bắt dự luận xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; triển khai thực hiện kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung; rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 -2025 và 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trọng tình hình mới; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức Đảng và Đảng viên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; triển khai thực hiện hiệu quả quy chế công tác dân vận; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và cả huyện.

Hội nghị đã  biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với 100% các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tán thành nhất trí.

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Thị Hoa vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trước đó, với tinh thần dân chủ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành bỏ phiếu bầu đồng chí Bùi Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy với số phiếu tuyệt đối./.

        Thế Anh

<

Tin mới nhất

Hội Chữ thập đỏ trường THPT Bá Thước trao quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho học sinh có hoàn cảnh...(27/01/2022 2:03 CH)

Dâng hương Nhà bia tưởng niệm xã Cổ Lũng(25/01/2022 7:43 CH)

Đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện trao quà Tết...(25/01/2022 5:02 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm...(25/01/2022 4:55 CH)

Agribank chi nhánh Thanh Hóa trao tặng 60 suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã...(25/01/2022 4:44 CH)

Hội nghị triển khai công tác phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn huyện năm 2022(25/01/2022 4:31 CH)